Aktuelt

 • Forsinkelse renovasjon

  Les saken »

 • Badevannsprøver

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har tatt nye badevannsprøver.

  Les saken »

 • Hva betyr vanningsforbud?

  Det er totalforbud mot bruk av slange, spreder og høytrykksspyler. Det er ikke lov å bruke slangen til å vanne hekken eller gresset, og heller ikke til å fylle basseng, vaske bil, vaske hus eller vanne blomster.

  Les saken »

 • Veteranmarkering i Trandum leir

  Kommunene i Gardermoregionen og Stiftelsen Trandum har gleden av å invitere alle veteraner til en hyggelig sammenkomst og markering på Trandum leir i forbindelse med «Pansefest 2018».

  Les saken »

 • Takk for at dere respekterer vanningsforbudet

  Hvis alle reduserer sitt vannforbruk vil vi sammen kunne unngå en uønsket situasjon.

  Les saken »

 • Vi vil ha bedre bredbåndsdekning til våre innbyggere

  Nå kan du gi innspill til hvilke områder som bør prioriteres

  Les saken »

 • Totalforbud mot åpen ild

  Skogbrannfaren øker igjen, og både i Sverige, i Nittedal og flere andre steder har brannmannskaper og lokalbefolkning kjempet mot større og mindre skogbranner. ØRB har bidratt med både mannskaper og terrenggående brannbiler for å hjelpe til med slokkearbeidet i Nittedal.

  Les saken »

 • Totalforbud mot vanning

  Totalforbud mot vanning i Nannestad og Ullensaker

  Les saken »

 • Ledig stilling - regnskapskontrollør

  Les saken »

 • Kartlegging av edelkreps og vasspest

  Les saken »

 • Arbeidene med vei-, vann- og avløp ved Algarheim er stanset

  Ullensaker kommune har mottatt melding om at SL-Entex AS, som er engasjert av Ullensaker som entreprenør for bygging av vei-, vann-, og avløp på Algarheim, er begjært konkurs.

  Les saken »

 • Hvor mange glass tåler barnet ditt?

  Vi drikker mer i feriene enn ellers. Hvor mye er det egentlig greit å drikke når man er på ferie med barna?

  Les saken »

 • Kommunens beredskapskilde på Trandum er tatt i bruk

  Les saken »

 • Konserter med Arif & Unge Ferrari

  I budsjett for 2018 ble det bevilget 0,5 million til universelle tiltak rettet mot ungdom. I 2018 har Ullensaker ungdomsråd prioritert; konserter med Arif & Unge Ferrari under Jessheimdagene, stort LAN og utekino.

  Les saken »

 • Skatteoppgjøret mitt!

  De fleste får skatteoppgjøret sitt onsdag 27. juni. Du får varsel på sms eller e-post fra Skatteetaten når skatteoppgjøret ditt er klart i Altinn. Er du ikke blant disse så er neste oppgjør 15. august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 24. oktober. Vi kan dessverre ikke gi deg dato for når du får skatteoppgjøret ditt.

  Les saken »

 • BUA Ullensaker er sommerstengt

  BUA i Ullensaker er sommerstengt 28. juni til 2. august.

  Les saken »

 • Biblioteksøk - lån bøker fra hele landet selv

  Denne nye tjenesten gjør det enklere å få tak i de bøkene du ønsker

  Les saken »

 • Vi skal bygge ny barneskole på Algarheim

  Den nye barneskolen skal stå klar til skolestart i august 2020, flerbrukshall til skolestart 2021.

  Les saken »

 • Livsglededagene i Ullensaker - Bli med å lag arrangement!

  Fredag 12. – søndag 21. oktober 2018 arrangeres Livsglededager i Ullensaker for 6. gang. Disse dagene skal fylles med aktiviteter og arrangement som gir mennesker glede, begeistring og lykke. Ja - rett og slett Livsglede. Det lokal kulturlivet inviteres herved til å være med. Påmeldingsfrist: 5. september 2018.

  Les saken »

 • Algarheim skole arrangerer sommerleskonkurranse!

  Algarheim skole inviterer alle elevene ved Algarheim til å delta i Sommerleskonkurranse: Lesebingo!

  Les saken »

 • Nå finner du 28 ladestasjoner for El-biler på Gystadmarka

  I forbindelse med ferdigstillelse av ungdomsskoleprosjektet er nå 24 nye ladeplasser ferdig og klare til bruk ved Gystadmarka. Fra 1. juli i 2018 kommer det krav i regi av Vegdirektoratet til antall ladeplasser på parkeringsanlegg.

  Les saken »

 • Fortsatt totalforbud mot bruk av åpen ild

  Det er fortsatt ikke nedbør av betydning i vente, ifølge Meteorologisk institutt. Det betyr at skogbrannfaren, som allerede er meget stor, fortsetter å øke.

  Les saken »

 • Har du misfarget vann?

  Ullensaker kommune har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, dersom kommunen ikke melder om noe annet.

  Les saken »

 • Skal du til Nordbytjernet i helgen? Da oppfordrer vi deg til å gå, sykle eller ta bussen.

  Det er sommer og varmt, mange nyter Nordbytjernet og det er vi glade for. Men vi har noen viktige oppfordringer til alle.

  Les saken »

 • Hvordan melde fra om avlingssvikt

  Landbrukskontoret vil minne om at jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjonen.

  Les saken »

 • Voksenopplæringen gjennomfører skriftlige norskprøver fra 6. -8. juni

  Les saken »

 • Har du en oljetank i hagen?

  Regjeringen har vedtatt å forby bruk av fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger fra 2020. En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig. Som huseier er det du som er ansvarlig ved en eventuell oljelekkasje. Det kan bli svært dyrt. En oljetank bør følgelig tømmes, saneres eller fjernes av et sertifisert firma.

  Les saken »

 • Vi minner om at det er vanningsrestriksjoner i Ullensaker og Nannestad

  Mange mennesker i Ullensaker og Nannestad bruker for mye vann.

  Les saken »

 • Hva skjer i sommer?

  Det er mye spennende som skjer i sommer både for barn, ungdom og voksne.

  Les saken »

 • Vannavstengning Ekornrud

  Les saken »

 • Vi har ansatt prosjektleder for arbeidet med en eventuell tredje rullebane på Oslo Lufthavn.

  For å sikre en profesjonell og god prosess for å ivareta Ullensaker kommunes innbyggere på best mulig måte har kommunen opprettet en egen prosjektorganisasjon. Terje Bartholsen skal lede dette arbeidet.

  Les saken »

 • Vi ønsker mer samarbeid med private utbyggere og utleiere for å bosette vanskeligstilte i Ullensaker

  En av våre viktigste oppgaver er å ta vare på alle som bor i Ullensaker. Det gjelder også de som av en eller annen grunn har vanskelig for å finne seg et sted å bo.

  Les saken »

 • Badetemperatur Nordbytjernet

  Les saken »

 • Nordbyvegen stenges midlertidig ved Nordby planovergang

  Les saken »

 • Stor respons på sommerjobb for ungdom i Ullensaker kommune

  Ullensaker kommune har i år fått 120 søkere til sommerjobb for ungdom i alderen 15-18 år. Dette er mer enn dobbelt så mange som i 2017.

  Les saken »

 • Brunt vann på Kløfta

  Les saken »

 • Skogbrannfare

  Totalforbud mot all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark fra 20.mai

  Les saken »

 • Bibliotekets tradisjonelle SommerLeskampanje

  Biblioteket håper å kunne stimulere alle til å lese mye i sommer, og har derfor to lesekampanjer. Fra 1. juni fram til 19. august har vi den tradisjonelle SommerLes-kampanje, som gjelder alle aldersgrupper. I tillegg har vi en digital sommerles-kampanje for 1. til 7. trinn. Fyll sommeren med sol, is og bøker!

  Les saken »

 • Noen på hjertet

  Er du barn eller ungdom og bekymret for noen rundt deg på grunn av fysisk eller psykisk sykdom?

  Les saken »

 • Engasjerte barn og unge kom med innspill til byidentitet og visjon for Jessheim

  Onsdag 16. mai gikk skoleårets siste møte i Barn og unges kommunestyre av stabelen. Tema for møtet var visjon og byidenititet for Jessheim by.

  Les saken »

 • Forsinkelser på renovasjon

  Les saken »

 • Bibliotekets digitale sommerleskampanje

  Snart er det klart for den digitale lesekampanjen Sommerles. Sammen med barn fra over 370 andre kommuner kan alle barn i 1.-7. trinn fra 1. juni være med på Norges kuleste lesekampanje! Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie.

  Les saken »

 • Vi leter etter nye lokaler for NAV Ullensaker

  Påminnelse om at utlysning om leie av NAV-kontorer er lagt ut på anbud

  Les saken »

 • Svømmekurs for innvandrere i juni

  Ullensaker Idrettsråd inviterer til svømmekurs for innvandrere bosatt i Ullensaker kommune

  Les saken »

 • Velkommen til Språkkafé torsdag 24. mai

  kl. 17.00 til 19.00 i Jessheim kirke arrangeres det igjen Språkkafé.

  Les saken »

 • Vi gjør klar kommunen vår til 17.mai

  Hver vår feier vi gater og pynter opp kommunen til 17. mai og sommeren generelt.

  Les saken »

 • Vi håper det blir mange bunader på Jessheim 17.mai

  Ta på dere bunaden og møt opp foran Fakkelsenteret for Borgertoget kl.16.00.

  Les saken »

 • Feil ved sentralbordet

  Vi har for tiden noen tekniske problemer med sentralbordet.

  Les saken »

 • Nordby planovergang stenges midlertidig

  Les saken »

 • Byidentitet og visjon for Jessheim by tema for Barn og unges kommunestyre 16. mai

  Ullensaker kommune er blant kommunene som vokser raskest i hele Norge. Jessheim by vil vokse mye i årene framover, og kommunen arbeider med å lage ny kommuneplan for Ullensaker. I denne forbindelse ønsker vi å høre hvordan barn og ungdom opplever byen i dag og hvordan de ser for seg Jessheim i framtiden.

  Les saken »

 • Åpent møte utviklingen av eiendommen Gotaasalleen

  Les saken »

 • Våropprydding

  Våren melder sin ankomst og med det behov for opprydding av alt hva snøen har gjemt gjennom vinteren.

  Les saken »

 • Gangvei under Industriveien åpnet igjen

  Undergangen er nå åpen for ferdsel

  Les saken »

 • Fokus på beredskap

  Ullensaker er en kommune som må og skal ha et sterkt fokus på beredskap.

  Les saken »

 • Skolestartere ønskes velkommen til bli-kjent-dag på skolen sin!

  Barneskolene inviterer alle barn som starter på skolen til høsten til bli-kjent-dag i mai og juni.

  Les saken »

 • Ismåling på Nordbytjernet

  Nå når det er meldt så fint varmt vær anbefaler vi ikke at isen blir brukt. Smeltingen av isen kan etter erfaringer gå veldig fort.

  Les saken »

 • NAV kontorer ønskes leid på Jessheim

  Ullensaker kommune ønsker å leie kontorlokaler med publikumsmottak i Jessheim sentrum.

  Les saken »

 • Vårfeiing

  Les saken »

 • Har du spørsmål om bygg og byggesak?

  På dibk.no, finner du mye nyttig info om byggesak, som veiledere, søknadsskjemaer og beregningskalkulatorer.

  Les saken »

 • Gratis kurs om tilleggsnæring på gården

  Kurset holdes på Rådhuset på Jessheim, tirsdag 17. april kl. 18.00 – 21.00.

  Les saken »

 • Borgen, Døli og Gystadmarka skole er med på batterijakten 2018!

  Batterijakten er Norges største miljødugnad for barn, og gjennom seks år har Batterijakten etablert seg som en årlig opplevelse for fjerdeklassinger. Fra Ullensaker kommune er Borgen skole, Døli skole og Gystadmarka skole med på miljødugnaden.

  Les saken »

 • Velkommen til Ullensakerskolens dag 2018

  Ullensaker kommune inviterer alle foresatte i Ullensakerskolen til Ullensakerskolens dag torsdag 19. april 2018.

  Les saken »

 • Skattemeldingen (Selvangivelsen) kommer 4. april

  Skattemeldingen er et tema for de fleste i april. Den finner du i Altinn. Husk at det er du som har ansvaret for at skattemeldingen er riktig.

  Les saken »

 • Kan spore hvilken husstand avfallet kommer fra

  Alle som kaster hår, våtservietter, q-tips, eller noe annet enn tiss, bæsj og dopapir i do, vil få doblet gebyrsatsen på kommunale avgifter etter 1.april 2018. Takket være et gjennombrudd i sensortekonologi kan kommunen endelig spore hvilket hus avfallet i rørsystemene kommer fra.

  Les saken »

 • Sammen mot arbeidskriminalitet

  Ullensaker kommune skal kun være oppdragsgiver til skikkelige bedrifter. Nå innfører kommunen en samtykkeplikt, de kan hente ut informasjon fra ulike kontrollører og gjennomføre tilsyn i hele kontraktsperioden.

  Les saken »

 • Vis dovett

  Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å vise dovett

  Les saken »

 • Isbanen i Jessheim idrettspark er stengt for sesongen

  Les saken »

 • Nye svømmekurs for innvandrere bosatt i Ullensaker starter opp rett etter påske, uke 14

  Her kan du se kursoversikten og påmeldingsinformasjon for kurset som er i regi av Ullensaker idrettsråd

  Les saken »

 • Statsborgerprøven 9. mai

  Les saken »

 • Norskprøve sommeren 2018

  Les saken »

 • Nye kveldskurs på Voksenopplæringen starter 9./10. april

  Les saken »

 • Ullensaker kommune øker gebyr for vann og avløp.

  Snart kommer fakturaen fra kommunen hvor du betaler gebyr for vann og avløpstjenester. Alle i Ullensaker vil få økt gebyr.

  Les saken »

 • Vil du være natteravn og bidra til å ta vare på ungdommene i Ullensaker?

  I Ullensaker har vi fokus på forebyggende arbeid, gode tverrfaglige samarbeid og samarbeid med frivilligheten. Vi ønsker å ta vare på ungdommene som beveger seg rundt i kommunen vår. Både politiet og kommunen gjør en viktig og nyttig jobb på dette området.

  Les saken »

 • 350 000 kroner er fordelt til barne- og ungdomsstiltak på skoler og fritidsklubber

  Tirsdag 13. mars ble økonomiske midler til barne- og ungdomsstiltak fordelt i Barn og unges kommunestyre og Kommunestyret.

  Les saken »

 • Velkommen til Frøbiblioteket på Kløfta bibliotek

  Mandag 19. mars kl. 12.30 er det offisiell åpning v/ ordfører Tom Staahle av frøbiblioteket på Kløfta bibliotek.

  Les saken »

 • Ullensaker kommunale barnehager tar i bruk appen MyKid

  Nå er det slutt på lapper og eposter fra barnehagene til foresatte for barn i Ullensaker kommunale barnehager.

  Les saken »

 • Store snømengder blokkerer rømningsveier

  Øvre Romerike brann og redning IKS er bekymret for store snømengder som kan blokkere rømningsveier.

  Les saken »

 • Nå kan du sikre deg plass på Forskerfabrikkens sommerskole!

  Ullensaker kommune inviterer til nye sommerskoler i samarbeid med Forskerfabrikken. Bli med på en morsom sommerskole stappfull av forskeropplevelser du sent vil glemme!

  Les saken »

 • I dag klippet vi snoren for den nye legevakten

  I morgen fra kl.12.00 tar den nye legevakten i mot pasienter i de nye lokalene på Gardermoen Campus.

  Les saken »

 • Ullensaker er gode på inkludering av flyktninger, men vi er helt avhengige av at alle bidrar, fra politikere til den enkelte innbygger i kommunen.

  Vi ønsker oss flere nordmenn på våre språkkaféer

  Les saken »

 • Vi skal bygge ny barneskole på Algarheim

  Anleggsarbeidet og utbedring av vann og avløp har startet og vil pågå frem til august 2018

  Les saken »

 • Har du måkt snøen fra taket ditt?

  De siste ukene har vi måkt mye snø fra takene på offentlige bygg.

  Les saken »

 • Vi har målt isen på Nordbytjernet

  Det er vinterferie og mange vil kanskje bevege seg ut på isen på Nordbytjernet.

  Les saken »

 • Fjerning av snø på Romsaas

  Les saken »

 • Velkommen til språkkafé torsdag 1. mars i Jessheim kirke

  Språkkaféen er en flerkulturell møteplass for flyktninger bosatt i Ullensaker

  Les saken »

 • Dette visste du kanskje ikke om strøing, brøyting og snørydding?

  Noen mener at kommunen bør sørge for like brede veier om vinter som på sommeren. At veiene til enhver tid skal være ryddet for snø og ikke være glatte. Dette er selvsagt vårt ønske også, men det lar seg rett og slett ikke alltid gjøre.

  Les saken »

 • Her er årets første nummer av KVEKA

  KVEKA er et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum

  Les saken »

 • Klart for utbyggingen av Bakkedalen idretts- og aktivitetspark.

  I Kommunestyremøtet 13. februar ble reguleringsplanen for Idrettsparken vedtatt. Det betyr at Ullensaker kommune og Kløfta IL nå forbereder utbyggingen av idretts- og aktivitetsparken.

  Les saken »

 • Fjerning av snø i Jessheim sentrum

  Les saken »

 • Legevakten på Jessheim får nye lokaler 28 februar.

  Fra 28. februar finner du legevakten i Ragnar Strøms veg 6, i vårt nye Helsehus.

  Les saken »

 • På mandag åpner Gystadmarka ungdomsskole dørene for 304 spente elever.

  Gystadmarka ungdomsskole står klar til bruk og det er et skolebygg som vil bane vei for fremtidens skolebygg.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune ser på muligheten for å bygge omsorgsboliger i Kverndalen

  I flere år har Ullensaker prøvd å finne et egnet sted for en god boligløsning for innbyggere med kroniske ruslidelser.

  Les saken »

 • Nytt "levende" rom på biblioteket på Jessheim

  26. januar åpner biblioteket på Jessheim et nytt «levende» rom som skal gi opplevelser og kunnskap gjennom virtuelle virkemidler.

  Les saken »

 • Det levende rommet på Jessheim bibliotek

  Ullensaker bibliotek åpner en helt ny virtuell arena i andre etasje på Jessheim bibliotek

  Les saken »

 • Skiløyper og friområder er for alle – vis hensyn

  Alle som ønsker å være i aktivitet i Ullensaker har mulighet til det, enten du går på ski, to bein eller fire bein. Men vis hensyn og ta vare på skispor og turløyper som kommunen og frivillige jobber for å tråkke opp og holde i orden. Mange har diskutert om skiløyper er til for alle eller bare for de med ski på beina i det siste. Svaret er enkelt - bruk naturen, men vis hensyn.

  Les saken »

 • Jessheim Sørøst - orientering

  Tirsdag 23. januar kl. 17:30: Grunneiere Jessheim sørøst holder en orientering for gruppelederne i Formannskapssalen

  Les saken »

 • Økning i vann- og avløpsgebyrer fra 1.1.2018

  Alle skal betale gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Av flere årsaker må du være forberedt på en økning av årsgebyr fra 2018. Prisen for tjenestene blir besluttet hvert år av kommunestyret. I tillegg er forskrift om vann- og avløpsgebyrer endret fra 1.1.2018.

  Les saken »

 • Forsinkelser på søppeltømming

  Les saken »

 • Vårens program på Ullensaker bibliotek

  Vårens program på Ullensaker bibliotek er nå klart.

  Les saken »

 • Print ut med Princh på biblioteket

  Begge våre bibliotek har nå utskriftsløsningen Princh.

  Les saken »

 


Publisert: 02.06.2016 14:59
Sist endret: 12.06.2017 14:32

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?