Aktivitet på rådhuspkassen

Om denne fanen

På denne siden finner du informasjon om hvordan vi jobber med å tilrettelgge for byliv, arkitekturpris for Ullensaker kommune, mm.   

Nå kan du nominere til Arkitekturprisen for 2022

Vet du om et nytt bygg, restaureringsprosjekt, byrom eller park som fortjener å bli hedret som Ullensakers beste i 2022?

Nå kan du sende inn forslag til Arkitekturpris for Ullensaker kommune 2022. Påmeldingsfrist er søndag 15. mai 2022. Nominer her»

 

DnB Bygget, Jessheim

Juryen mener blant annet at DNB-bygget er «et forbilledlig prosjekt som viser hvordan ny bebyggelse kan oppføres på en måte som tar hensyn til eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, [og] samtidig har tydelig karakter som taler om sin tid. DNB-bygget viser hvordan mellomstore byutviklingsprosjekter kan brukes til å megle mellom småskala historiske gatestrukturer og mer innadvendte kjøpesentre. Dette er ikke bare et relevant tema for Jessheim som by, men er også viktig for mange andre norske byer og tettsteder.» 

Les mer »   

 

Sekretariatet for arkitekturprisen kan kontaktes på arkitekturpris-ull@ullensaker.kommune.no.