Aktivitet på rådhuspkassen

Om denne fanen

På denne siden finner du informasjon om hvordan vi jobber med å tilrettelegge for byliv, arkitekturpris for Ullensaker kommune, mm.   

Arkitekturpris for Ullensaker kommune 2022

Fristen for å sende inn forslag til Arkitekturprisen 2022 var 15. mai 2022. Det ble meldt inn totalt 8 prosjekter, hvorav 4 prosjekter er kvalifisert og vil presenteres for fagjuryen til videre vurdering.

Mer om kvalifikasjonskriterier og bedømmelseskriterier kan du lese her »

 

Vinneren av Arkitekturprisen 2021

DnB Bygget, Jessheim

Juryen mener blant annet at DNB-bygget er «et forbilledlig prosjekt som viser hvordan ny bebyggelse kan oppføres på en måte som tar hensyn til eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, [og] samtidig har tydelig karakter som taler om sin tid. DNB-bygget viser hvordan mellomstore byutviklingsprosjekter kan brukes til å megle mellom småskala historiske gatestrukturer og mer innadvendte kjøpesentre. Dette er ikke bare et relevant tema for Jessheim som by, men er også viktig for mange andre norske byer og tettsteder.» 

Les mer »   

 

Sekretariatet for arkitekturprisen kan kontaktes på arkitekturpris-ull@ullensaker.kommune.no.