Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Dette følger av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 3.

Hvis det er opplysninger i et enkelte dokument som i medhold av lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet, jfr. offentleglova § 12.

Også en rekke andre dokumenter kan unntas fra offentlighet etter nærmere bestemmelser i offentleglova kap. 3, og Forskrift til offentleglova av 17.10.2008.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftest Avs/Mot, og deler av teksten sladdet med ********.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Slik søker du i postlistene:

 • Generelt søk i postlistene:
  Skriv inn søkeordet i feltet under, og klikk på Søk-knappen
 • Få opp elementer på en bestemt dato:
  Velg ønsket dato ved å klikke på kalenderen
 • For å få opp postlister for flere dager, velg ønsket datointervall og sett * i feltet søkestreng.

Bestilling av innsyn i saksdokumenter

Innsynsrett lovdata
Rettleiar til offentleglova
Slettmeg

 

 

 

Margrethe Meyer Bratt                                                              Avdelingsleder                                                                       
930 54 021                                                         

 • Når det søkes i et datointervall, det spesifiseres en søkestreng i tillegg.

Dokumenter til bestilling

  Skjema for søknad om innsyn

  Fant ingen resultater.

  Vi opplever for tiden tekniske problemer. Vennligst prøv igjen senere.

  Vakttelefoner

  Telefonnumre
  TittelNummer
  Barnevernvakten 64 84 25 75
  Legevakt 63 97 40 00
  Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
  Veterinærvakt

  99 47 39 47

  Fylkesveger

  175

  Strøm - Hafslund

  815 30 400

  Skatt Øst

  800 80 000

   

  For ansatte

  Hovedtelefonnumre

  Telefonnumre
  TittelNummer
  Sentralbord 66 10 80 00
  NAV

  55 55 33 33

  Jessheim bibliotek
  66 10 82 04
  Kløfta bibliotek 66 10 87 70
  ØRAS 63 92 78 80

  Åpningstider

  Åpningstider
  EnhetÅpningstid
  Servicetorget
  08.30-15.00
  NAV 10.00-14.00

  Byggesak

  Oppmøte og telefontid

   

   

  onsdag

  12.00-15.00

  Send mail til byggesak


  Nyttig informasjon

  Besøksadresse:
  Rådhuset
  Furusethgt. 12
  2050 Jessheim

  Postadresse:
  Postboks 470
  2051 Jessheim

  Org.nr.933 649 768
  Kontonr.: 8601.41.92400
  Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

  postmottak@ullensaker.kommune.no