Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Barnehagene våre

Trykk på lenken under for mer informasjon om Ullensakers barnehager innenfor hvert av områdene.

  1. Barnehager Mogreina og Nordkisa

  2. Barnehager Jessheim sentrum

  3. Barnehager Gystadmarka og Nordbymoen

  4. Barnehager Skogmo og Algarheim

  5. Barnehager Gardermoen, Sand og Hovin

  6. Barnehager Kløfta

  7. Barnehager Borgen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ullensaker kommune har 49 barnehager med plass til ca. 2500 barn. Av disse er 7 kommunale barnehager, 27 er ordinære private barnehager og 14 er private familie- barnehager. Jessheim kirke har tilbud om åpen barnehage med redusert åpningstid.

Barnehageloven med forskrifter regulerer alle typer drift, både formål, innhold og utforming. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave. Barnehagene har egen side med kontaktinformasjon, vedtekter og opplysninger om barnehagen.

Til venstre finner du informasjon om barnehagene i de forskjellige bosettingsområdene i Ullensaker, kontaktinformasjon til den enkelte barnehage og link til deres hjemmeside.

Søk barnehageplass

Du søker barnehageplass og endrer personeopplysninger i «Barnehageportalen». 

Eventuelle spørsmål rettes til  barnehagemyndigheten Ullensaker kommune, telefon 66 10 80 00.

Du kan lese mer om barnehagene på Barnehagefakta fra Utdanningsdirektoratet. Her finner du informasjon om antall barn i barnehagen, ansattes utdanningsbakgrunn, om barnehagen oppfyller pedagognormen, oppholdsarealet og beliggenhet.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars. Utover hovedopptak praktiserer Ullensaker kommune løpende opptak.Når du søker barnehageplass kan du velge fem prioriteringer for ønsket barnehage. Vi anbefaler at det prioriteres minst to ulike barnehager. Vi tilstreber å finne plass til barnet etter ønske, men dette er avhengig av den enkelte barnehages kapasitet på søketidspunktet.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no