Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Geodataavdeling har ansvar for oppmålingstjenester i tillegg til forvaltning- og vedlikehold av kart- og eiendomsregisterdata (matrikkelen)

Nyheter

Ullensaker kommune innførte 1. januar det nye høydegrunnlaget NN2000

Telefontid

Grunnet stor arbeidsbelastning og saksmengde har avdeling Geodata behov for å redusere sin tilgjengelighet for publikum på telefon, e-post og i møter inntil videre. Dette håper vi vil tjene kommunens innbyggere på sikt. Vi gjennomfører derfor følgende endringer i våre åpningstider for publikum fra 24.06.2013 og inntil videre:

Mandag, Onsdag og Torsdag 13:00 -15:00

Avdelingen

Geodataavdeling ligger under Areal og Landbruk. Geodata sørger for å gjøre arbeidet pålagt kommunen etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven). Avdelingen har 8 ansatte.

Avdelingen har følgende ansvars områder:

  • Adressetildeling
  • Grensepåvisning
  • Seksjonering
  • Salg av kartdata
  • Føring av matrikkelen og utføring av matrikkelbrev
  • Forvaltning og vedlikehold av grunnkartdata for kommunen
  • Forretninger etter matrikkelloven [Opprettelse av grunneiendom, arealoverføring, sammenslåing, grensejustering. tomtefester og feilretting av matrikkelen]

 

Hva er geodata?

 

Geodata er, i St.meld. nr. 30(2002-2003), forklart som informasjon om objekter (vann, hus, veier, fyr, osv.), hendelser og forhold der posisjonen (sted på jorda) er en vesentlig del av informasjonen. Lignende begreper med tilsvarende forklaring inkluderer; geografisk informasjon og stedfestet informasjon.  

Geografisk informasjon (geodata) er viktig offentlig informasjon. Geodata spiller en viktig rolle i samfunnsplanlegging, for verdiskaping og utvikling av tjenester rettet mot næringslivet og innbyggerne, og for medvirkning og åpne demokratiske prosesser. Geodata har også stor betydning som bakgrunnsinformasjon for annen offentlig informasjon.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no