Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Tjenester

Kart (krever Internett Explorer 10 eller 11)

Kartbestillingsklient - (bestilling av digitale kartdata)

Bestill situasjonskart

 

Eksterne karttjenester

Seeiendom.no - Eiendomskart fra matrikkelen

Norgeibilder - Flybilder over Norge

Kommunekart - Eiendoms- og planinformasjon 

  • Mobiltelefon: Kommunekart - App kan lastes ned for IOS (IPHONE) og Android

 

Veiledere

Info-sider - Bestill digitale kartdata

Brukerveiledning - Eksempler på søk i kartportalen

 

 

Kartportal - Ullensaker kommune

 

I kartportalen vises kart over Ullensaker kommune som inkluderer:

  • Grunnkart
  • Kommuneplan
  • Reguleringsplaner
  • Flybilder


Bruk av kartdata

Kartinformasjonen som ligger i kartportalen er kun til privat bruk og må regnes som retningsgivende. For bruk til andre formål må rettighetshaver Ullensaker kommune kontaktes. Oppdateringer i kommunens hoved kartbaser og matrikkelen er overført til kartportalen hver natt.

Feil og mangler i kartet

Det vil kunne oppstå feil og mangler i kartet og vi håper at du har det i minne når du bruker det. Eiendomsgrenser er lagt inn med den nøyaktigheten de hadde på opprettelses tidspunktet.
Evt kommentarer og ønsker om retting kan sendes til e-post postmottak@ullensaker.kommune.no og vil bli vurdert ut i fra den dokumentasjonen som foreligger.

 

Viktig Informasjon

 

Situasjonskart må bestilles direkte fra kommunen

Selv om kartløsningen gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommer, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av situasjonskart, ledningskart eller bestilling av opplysninger i forbindelse med omsetning av eiendom. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og må derfor bestilles skriftlig [postmottak@ullensaker.kommune.no] eller ved å kontakte Servicetorget tlf. 66 10 80 00.

Plankart må bestilles direkte fra kommunen

Kommuneplan og reguleringsplan kartdata må bestilles direkte fra kommunen. Send epost til postmottak@ullensaker.kommune.no

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no