Innhold

Fysio - og ergoterapitjenesten i Ullensaker søker etter frivillige som har interesse for og lyst til å lede en treningsgruppe for seniorer!

Målgruppen for "Sterk og stødig" er seniorer som fortsatt bor hjemme og kan gå innendørs uten ganghjelpemiddel. Gruppene vil gjennomføres én gang pr uke på dagtid, og følger omtrent skoleåret. Treningen vil fokusere på øvelser som fremmer beinstyrke og balanse, og har til hensikt å bidra til sterkere, stødigere og tryggere eldre.

Sterk og stødig

”Sterk og stødig” er en nasjonal modell for treningsgrupper for seniorer, og er et ledd i satsingen på forebyggende helsearbeid blant hjemmeboende eldre i Ullensaker. Modellen er utviklet i samarbeid med Kompetansesenteret for bevegelsesvansker og fall v/St. Olavs Hospital, NTNU og flere andre norske kommuner.

Modellen over viser et eksempel på at en kursleder som lærer opp fem frivillige instruktører, vil bidra til at mange eldre kan delta i Sterk og stødig.

Hva får du som frivillig?

  • Frivillige vil få god opplæring i form av 3 dagers instruktørkurs dekket av kommunen.
  • Frivillig instruktør vil få kontinuerlig oppfølging fra fysioterapeut(er) i kommunen.
  • Ingen forkunnskaper nødvendige, men en interesse for aktivitet/trening vil være en fordel.
  • Gruppen(e) vil foregå en gang i uken, og i hovedsak følge skolerute (pause jul, påske og sommer).
  • Oppstart er planlagt høsten 2018. 

Er dette noe for deg?

Kan dette være noe for deg, eller er du interessert i å høre mer om «Sterk og stødig»? Ta kontakt med:

Espen Granlund, Espen.Granlund@ullensaker.kommune.no telefon 90585138  


Publisert: 02.05.2017 12:16:00
Sist endret: 21.02.2017 12:16