Innhold

Nordby Maskin har fått oppdraget med å fullføre vei, vann og avløpsarbeidene ved Algarheim skole. De starter opp i begynnelsen av september. Gravearbeidene forventes ferdigstilt julen 2018. Veiarbeidene fortsetter i 2019 og området er foventet ferdig på våren.

Informasjonsmøte på Algarheim skole 6. september 

Alle naboer og intresserte er velkommen til informasjonsmøte i skolens gymsal kl.18.00 torsdag 6. september. Her blir det gitt informasjon om skolebyggingen og om vei, vann og avløpsarbeidet.  

Den nye barneskolen skal stå klar til skolestart i august 2020

Det tar lang tid å bygge en skole og det er mange ting som skal være tilrettelagt for at skolen skal kunne stå klar.
Ullensaker kommune arbeider med oppgradering av vann og avløpsledninger på Algarheim. Denne jobben er det entreprenør som utfører på vegne av oss. Arbeidet påvirker fremkommeligheten i området.

Ta vare på skoleelevene

Det er viktig for oss å sikre en trygg skolevei. Vi oppfordrer alle til å vise varsomhet og å ta vare på elevene og andre som beveger seg til fots og med sykkel. 


Publisert: 04.09.2018 12:08:00
Sist endret: 29.08.2018 09:50