Innhold

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har satt opp smittevernveiledere for skoler og barnehager. Nå som skole, barnehage og SFO er i gang igjen, opplever vi en del spørsmål tilknyttet forkjølelsessymptomer og oppmøte. Kommuneoverlegene i Gardermoregionen har derfor sett et behov for presisering av gjeldende retningslinjer for barn i barnehage og skole.

 • Dugnaden er ikke over! Selv om smittesituasjonen er fredelig i vår region, skal det lite til før det kan oppstå lokale utbrudd.
 • Den endelige avgjørelse for om et barn kan komme eller ikke ligger hos barnehagen/skolen/SFO. Barnehagen/skolen/SFO som virksomhet skal utarbeide en egen smittevernplan for sin virksomhet med utgangspunkt i myndighetenes bestemmelser og smittevernveiledere. De har ansvar for at smittevernet i virksomheten blir ivaretatt.
 • Foreldre har fortsatt et stort ansvar når det gjelder at syke barn ikke skal leveres i barnehagen/skolen/SFO og at smittevernplanen for egen barnehage/skole/SFO følges.
 • Det kan oppstå tilfeller hvor barnehage/skole/SFO og foreldre vil være uenige. Hvis man ikke kan komme til en felles forståelse, må foreldrene kontakte fastlegen for en dokumentasjon på at barnet etter en medisinfaglig vurdering kan gå i barnehagen/skolen/SFO.
 • Ved nyoppståtte luftveissymptomer skal barnet holdes hjemme eller hentes så raskt som mulig hvis symptomene oppstår mens barnet er i barnehage/skole/SFO.
 • Noen enkelte nys eller host i løpet av en dag er ikke å anse som nyoppstått luftveisinfeksjon. Barnehage/skole/SFO bør observere barnet litt over tid, f.eks. 2 timer og vurdere om barnet har økende symptomer.
 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holdes hjemme minst ett døgn, slik at foreldrene kan se an videre symptomutvikling. Ved videre symptomutvikling må barnet fortsatt være hjemme og foreldrene må vurdere om det er nødvendig å kontakte fastlege. Fastlegen vil, ut fra barnets sykdomsbilde, vurdere nødvendigheten av en Covid-19 test.
 • Milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse – barnet skal ikke møte i barnehagen.
 • Feber – ved feber skal barnet ikke være eller møte i barnehage/skole/SFO
 • Redusert allmenntilstand – det vil si at barnet ikke orker å være med på normale aktiviteter i barnehagen/skolen/SFO, ute og inne – barnet skal være hjemme.
 • Barn med gjennomgått luftveisinfeksjon kan ha restsymptomer i form av noe rennende nese med klar eller farget snørr eller sporadisk hoste. Hvis allmenntilstanden for øvrig er normalt god, kan barnet returnere til barnehage/skole/SFO selv om det har noen lette ettersymptomer.
 • Det er fremdeles slik at barn med kjent pollenallergi med typiske symptomer, kjent kronisk rennende nese eller typiske luftveissymptomer som følge av kjent astma kan delta i barnehagen.
 • Ved milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal den ansatte ikke møte på jobb.
 • Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.
 • Ansatte kan returnere til arbeidet når de er symptomfrie. Det er ikke lenger krav om ett døgns symptomfrihet. Årsaken til at ansatte skal være symptomfrie før man returnerer til arbeidsplassen, er fordi man anser voksne som mere smitteførende enn barn.
 • Når man ikke får hyppige, lange og dype hosteanfall
 • Når man ikke må snyte seg flere ganger gjennom dagen, til stadighet nyser eller har tett nese.
 • Når man ikke har sår hals
 • Når allmenntilstanden er som vanlig.
 • Ved tvil skal leder kontaktes, evt. fastlege.

Smittevernveileder for barnehage.
Smittevernveileder for skole 1.-7.klasse.
Smittevernveileder for ungdomsskolen og videregående.


Publisert: 26.08.2020 15:08:58
Sist endret: 06.04.2021 11:03