Måsabekken rensepark er etablert i innløpet til Nordbytjernet for å ivareta god vannkvalitet i tjernet. Renseparken mottar overvann fra store deler av Jessheim sentrum. For at rensekapasiteten skal opprettholdes så blir sedimentasjonsbassenget tømt for sedimenter denne uken. 


Publisert: 28.02.2022 14:57
Sist endret: 28.02.2022 15:01