Badevannsprøver i Ullensaker

Badevannskvaliteten er gjennomgående god.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar prøver av vannkvaliteten ved friluftsbad på Øvre Romerike. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt 17. august 2017. Det vil ikke bli tatt flere prøver denne sesongen. Prøvene viser resultat betryggende under grenseverdiene, og badevannskvaliteten er gjennomgående god.

Med hensyn til temperaturene på badevannet er de fortsatt ganske høye for de fleste av badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, men noen tilfeller av mindre forsøpling forekommer.

Sted

Dato

E. coli/100ml

Grenseverdi:

1000

Int. enterokokker/100 ml

Grenseverdi:

400

Vanntemp.

⁰C

Kverndammen - Nannestad kommune

17.08.2017

50

20

16

Lima - Nannestad kommune

17.08.2017

4

25

19

Meieriodden - Hurdal kommune

17.08.2017

4

4

18

Åsanden - Hurdal kommune

17.08.2017

15

30

18

Nordbytjernet - Ullensaker kommune

17.08.2017

4

20

19

Daskerudstranda/Funnefoss - Nes kommune

17.08.2017

130

55

18

Veslesjøen - Nes kommune

17.08.2017

60

140

19

Lysdammen - Gjerdrum kommune

17.08.2017

30

25

19


Publisert: 22.08.2017 08:00:00
Sist endret: 22.08.2017 08:46