De siste ukene har barnehager opplevd at barn med forkjølelse leveres i barnehagen. Legevakten og fastleger får mange henvendelser fra foresatte med spørsmål rundt koronatesting av barn med milde luftveissymptomer.

Kommuneoverlegen ser derfor behov for en presisering av gjeldende retningslinjer for dette. Veilederne for skoler 1. – 7. trinn, ungdoms- og videregående skoler og barnehager er tydelige og samordnet på dette området:

  • Barn som har luftveissymptomer skal ikke møte i barnehage eller skole. Dette gjelder også ved milde symptomer.
  • Dersom barnet har kjent pollenallergi og utelukkende typiske symptomer på dette, kan barnet likevel møte.
  • Dersom barnet har kjente plager med rennende nese og ingen øvrige luftveissymptomer, kan barnet også møte.
  • Ved milde symptomer skal barnet holdes hjemme til symptomfrihet har vart i ett døgn.
  • Barnet behøver ikke testes for Covid-19 ved milde symptomer.
  • Hvis barnet ikke blir bedre eller har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal lege vurdere om det er grunnlag for å teste.
  • Feber, nyoppstått hoste og tungpustethet regnes som hovedsymptomer på covid-19.
  • Foreldre skal henvende seg til fastlege for avklaring ved slike symptomer.

Publisert: 18.06.2020 13:03
Sist endret: 21.09.2020 10:29