Vi har foretatt en faglig vurdering av åpning av barnehager ut fra den nasjonale smitteveilederen som ble gjort offentlig onsdag 15. april kl. 16:00. 

Vår faglige vurdering er at det er forsvarlig å åpne barnehagene 20. April. Vi vil følge smitteveilederen og legge til rette for en forsvarlig og trygg åpning. Vi må imidlertid redusere åpningstiden i de kommunal barnehagene til kl. 08:00-15:30 den første uken for å sikre tilstrekkelig bemanning til å kunne følge de nasjonale retningslinjene i smitteveilederen


Publisert: 16.04.2020 10:00
Sist endret: 16.04.2020 13:47