Den siste tiden har smittetrykket i kommunen gått ned og skolene har gjennomført massetesting som et smitteverntiltak. Kommuneoverlegen har besluttet at skoler og barnehager i Ullensaker igjen kan driftes på gult nivå.

 - Smittenivået i kommunen og skolene er nå betydelig redusert, og vi har en god oversikt over smittebildet i skolene. På bakgrunn av dette, og basert på  hva smittevernveilederen fra Utdanningsdirektoratet sier, har jeg vedtatt at skoler og barnehager i kommunen skal driftes på gult nivå, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

Endringen fra rødt til gult nivå innebærer blant annet at hele skoleklassen regnes som en kohort, at det igjen er ordinære åpningstider på SFO og i barnehagene, samt at elever har fysisk oppmøte hver dag. Det er viktig å huske at ingen må møte på skolen eller i barnehagen dersom de har symptomer, og smittevernregler skal fortsatt følges.   


Publisert: 30.04.2021 16:51
Sist endret: 30.04.2021 16:51