Innhold

Under arbeidet med rehabiliteringen ble bassenget tappet for vann. Sommeren har vært preget av varme og lite regn, noe som har påvirket vanntilførselen til kommunen. På grunn av vanningsforbudet har det har vært noe uklart om bassengene har kunnet bli fylt opp igjen til rett tid.

Kommunens tiltak for å få ned vannforbruket i sommer har gitt effekt. I tillegg har værforholdene endret seg og vi har fått noe nedbør. Dette gjør at vi nå har mulighet til å fylle opp svømmebassenget igjen, selv om det fremdeles er vanningsforbud. Svømmeopplæringen er viktig og lovpålagt. Vi prioriterer å gi våre barn nødvendig og god svømmeopplæring.

Det blir kun en ubetydelig forsinkelse i planlagt svømmeopplæring. Det er gitt egen informasjon til brukere av svaømmehallene om dette. Det er fremdeles vanningsforbud i Ullensaker.


Publisert: 16.08.2018 08:44:16
Sist endret: 16.08.2018 08:44