Innhold

Siste nyheter og generell informasjon tilknyttet koronaviruset finner du her. 

Skole og barnehage 

Skoler og barnehager er stengt til og med 13. april

Etter pålegg fra Helsedirektoratet er alle skoler og barnehager i Ullensaker stengt. I første omgang gjelder dette til og med 13. april. For foresatte med jobber innen samfunnskritiske yrker, er det et tilbud om barnepass og skole. Dette gjelder kun for husstander hvor begge foresatte er i samfunnskritiske yrker.  Helsedirektoratet 

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO i perioden det er stengt

Foreldre slipper å betale for barnehager og SFO i perioden de er stengt grunnet koronaviruset.

Når barnehagene og skolene er stengt på grunn av virusutbruddet har det økonomiske konsekvenser for både barnehager og foreldre. Regjeringen har bestemt at foreldre skal slippe å betale, og at barnehagene skal få dekket bortfallet av foreldrebetaling.

Fritak for betaling av barnehage, SFO og skolematordningen gjelder fra 13. mars og så lenge barnehagen, SFO og skolen er stengt grunnet koronautbruddet. Regninger for plass i kommunal barnehage, SFO og skolematordning som er sendt ut med forfall 20. mars skal betales som normalt. Fratrekk for stengte dager i mars måned trekkes fra på neste regning. Inntil videre sendes det ikke ut regning for plass i kommunal barnehage, SFO og skolematordningen for april måned.

Voksenopplæringen for Øvre Romerike

Stenging av alle skoler innkluderer også Voksenopplæringen for Øvre Romerike.

Skolehelsejenesten på skolene er tilgjengelig

Under pandemien, og i forbindelse med at skolene er stengt, er stadig skolehelsetjenesten tilgjengelig. Helsesykepleier åp hver skole kan nås på telefon og epost mandag til fredag fra kl:09:00 - 14:00. kontaktinformasjon til hver skoles helsesykepleier finenr du på nettsiden til din skole. 

Helsetjenester

Helsetjenester med individuell eller gruppebehandling stenger

En rekke yrkesgrupper som gir individuell behandling eller gruppebehandling med pasienter enten i organisert kontor eller enkeltvis, blir pålagt å stenge virksomhetene sine for å hindre spredning av koronaviruset. Det har Helsedirektoratet og kommuneoverlegen i Ullensaker bestemt. Se Helsedirektoratets vedtak og Ullensaker kommunes vedtak.

 • Fysioterapeuter
 • Manuellterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Massører
 • Naprapater
 • Osteopater
 • Homøopater
 • Akupunktører
 • De som utfører tatoveringer, piercing o.l.
 • Optikere
 • Fotterapeuter
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin/behandling.
 • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Vedtaket er foreløpig gyldig til og med 08.04.2020 og kan bli forlenget.

Vedtaket omfatter disse yrkesgruppene både privat drevne og med kommunalt driftstilskudd.

Helsestasjon 0-5 år redusert tilbud

Ullensaker helsestasjon 0-5 år reduserer sitt tilbud. All gruppevirksomhet, slik som ernæringskurs, ammekurs og fødselsforberende kurs blir avlyst. 

Les saken her

Bo- og aktivtetssentrene og Helsehuset har besøksstopp

Under smittesituasjonen med koronaviruset har Ullensaker kommune innført besøksstopp (besøksforbud) på alle Bo- og aktivitetssenter og Helsehuset for å beskytte mot smitte. 

Kafeene på bo og aktivitetsenterne er kun åpent for beboere og ansatte. 

Aktivitetsentrene avlyser sine aktiviteter.

Hjemmetjenesten vurderer hvert hjemmebesøk

Hjemmetjenesten har en løpende vurdering av brukernes behov for besøk. Dette gjøres for å beskytte brukerne og redusere smittespredning. 

Hjemmetjenestens rutiner i forbindelse med smitte og koronaviruset.

Ullensaker kommune følger Folkehelseinstituttets føringer og faglige råd, i tillegg til egne smitterutiner og helseplaner.

Det er et økende antall innbyggere i Ullensaker som har påvist smitte av korona. Enkelte av disse kan ha bistand fra hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten følger smittevernrutiner og har god håndhygiene. Det er også satt inn en rekke fysiske og organisatoriske tiltak for å redusere smittespredning.

Alle som har hatt nærkontakt med personer som har påvist smitte skal i karantene. Dette gjelder også helsepersonell som har hatt kontakt med smittede uten smittevernutstyr.

Hvis ansatte får påvist smitte vil de bli isolert. Alle som har fått besøk av eller vært i fysisk kontakt med den ansatte fra 24 timer før den fikk symptomer, vil bli kontaktet og varslet om dette. Disse personene må da i karantene.

Alle pasienter i hjemmetjenesten må være oppmerksomme på symptomer fra luftveiene og gi kommunen informasjon hvis de får dette. Det tas kontakt med fastlegen eller legevakten hvis de blir syke.

Barnevernstjenesten har begrenset kapasitet

Grunnet situasjonen med koronaviruset, er kapasiteten til barneverntjenesten svært begrenset. Redusert bemanning og fravær kan føre til at barneverntjenesten ikke får fulgt opp alle forhold som planlagt iht. lovkrav.

Ullensaker kommunes barneverntjeneste vil derfor følge nasjonale retningslinjer og interne beredskapsplaner, og legge til rette for oppfølging av de familiene som trenger det mest. Kommuneoverlegen har fattet vedtak som i stor grad begrenser klientkontakt. Barnevernstjenesten vil i størst mulig grad gjennomføre samtaler per telefon.
Enkelte frister og interne prosedyrer vil det i denne perioden ikke være mulig å opprettholde.

Ved behov for kontakt ring: Vaktelefonen Ullensaker barneverntjeneste, 46 47 34 01 (8-15), Barnevernvakten Romerike 64 99 32 70.

Vaksinasjonskontoret

På grunn av den pågående pandemien med koronavirus, så vil det være begrenset aktivitet på reisevaksinekontoret frem t.o.m. 26.03.20. De konsultasjonene som allerede er avtalt, går foreløpig som planlagt. Ved ønske om å bestille time til vaksinering i denne perioden, vil hver henvendelse bli vurdert, i forhold til om det er nødvendig med vaksinasjon snarlig eller om det kan vente til etter 26.03.20. For å bestille time frem til 26.03.20, så må telefontiden eller sms tjenesten benyttes. Nettbestilling vil ikke være tilgjengelig.

Les mer

Hjelpemiddellageret er stengt

Hjelpemiddellageret er stengt, telefonen er bemannet i åpningstider:

 • Mandag og torsdag kl: 13:00 - 15:00
 • Tirsdag, onsdag og fredag kl: 08:00 - 10:00.
 • Telefon 948 83 705
Helsestasjon for Ungdom er stengt

Helsestasjon for Ungdom er stengt inntil videre.

Fritidskontakter avlyser sine treff

Alle fritidskontakter i Ullensaker avlyser sine treff inntil ny beskjed foreligger. 

Kultur, idrett og fritid

Ungdomshusene Huset og Calypso er stengt

Ungdomshusene holder stengt i 2 uker, det gjelder også New Eden som er en klubb for alle som drive med rollespill og Manga-tegneserier, og som låner våre lokaler på Calypso hver fredag.

Arrangement og aktiviteter avlyst

Alle arrangement avlyses eller utsettes. Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer - Kulturhus, kino og bibliotekene er stengt. Alle arrangement i kulturuka er avlyst.
 • Alle idrettshaller er stengt. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs.
 • Kulturskolen gjennomfører ikke sine aktiviteter. Detaljene knyttet til foreldrebetaling under stengingsperioden, må kommunen avklare i dialog med nasjonale myndigheter. Nærmere beskjed vil bli gitt så snart som mulig. Fakturaer betales som normalt, og fratrekk for stengte dager vil eventuelt gis på kommende fakturaer.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar og pub.
 • Treningssentre, svømmehaller og badeland.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende.

På bakgrunn av vedtaket fra Helsedirektoratet, anbefaler Ullensaker kommune at alle arrangementer - også de med under 100 deltagere – avlyses eller utsettes. Dette gjelder inntil videre.

Frivilligsentralen avlyser sine arrangement

Frivilligsentralen har avlyst sine faste aktiviteter og arrangementer.
Bua er stengt for utån.

les mer

For næringsdrivende

Permitteringer som følge av koronaviruset

Det globale utbruddet av koronaviruset har fått konsekvenser for mange virksomheter, og mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere ansatte. Det er opprettet egne sider på nav.no med utfyllende informasjon og oppdatert regelverk knyttet til blant annet permitteringer og dagpenger. Disse sidene finner du ved å gå inn på www.nav.no/bedrift/

Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker på nav.no og søke om dagpenger under permittering. Det er viktig å være registrert fra den dagen man søker om ytelse, da et vedtak om dagpenger ikke kan tilbakedateres til en dato man ikke har vært registrert. Elektronisk søknadsskjema og informasjon om nødvendig dokumentasjon finnes på nav.no. Alle som registrerer seg som arbeidssøker vil få tilgang til Ditt NAV, og mulighet til dialog med veileder i NAV via aktivitetsplanen.

Arbeidsgivers meldeplikt til NAV om permittering

Som arbeidsgiver må man gi melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker. Skjemaet NAV 76-08.03 «Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenkninger i arbeidstiden» kan brukes ved innsending av meldingen. Skjemaet og mer informasjon finner du på NAV sine nettsider. Melding til NAV om masseoppsigelser, permitteringer mv.

Videopresentasjon om permittering

For mer informasjon viser vi også til videopresentasjon om permittering

Hvordan komme i kontakt med NAV?

Felles vakttelefon for bedrifter på Øvre Romerike: Tel 412 40 970
Tjenesten er betjent hverdager fra kl 9 – 15.

Ved generelle spørsmål kan også NAV Kontaktsenter ringes (med forbehold om tilgjengelighet):

• NAV Kontaktsenter arbeidsgiver: 55 55 33 36
• NAV Kontaktsenter personbruker: 55 55 33 33

Som arbeidsgiver kan du også chatte med NAV på nav.no.

Vi viser også til nav.no for mer informasjon knyttet til koronasituasjonen. Disse sidene oppdateres forløpende, og er den sikreste kilden til oppdatert og riktig informasjon.

Nyttige lenker for næringsdrivende

For arbeidstakere

For deg som blir permittert eller står i fare for å bli permittert

Hvis du er permittert som følge av koronaviruset kan du ha rett på dagpenger på lik linje med andre permitterte. Selv om man er i et arbeidsforhold, og skal tilbake til sin arbeidsgiver når permitteringen er over, må man være registrert som arbeidssøker hos NAV for å kunne søke dagpenger under permittering. Gå inn på www.nav.no for å registrere deg som arbeidssøker.  

Når du kommer inn på selvbetjeningsløsningen får du god veiledning underveis. Du kan også chatte med NAV hvis du står fast eller har spørsmål. Så fort du har registrert deg kan du søke dagpenger. Du blir loset rett til søknaden, og får informasjon om nødvendig dokumentasjon som må legges ved underveis. 

Når du har fylt ut søknaden om dagpenger under permittering, kan du sende den inn elektronisk. Hvis du ikke kan sende denne digitalt kan du sende inn papirsøknad. Du må legge ved permitteringsvarslet som dokumentasjon til NAV. Det er mulig å ettersende dokumentasjon innen 14 dager, - og det finnes egen veiledning på nav.no for hvordan du går fram.

Så fort du har registrert deg som arbeidssøker får du tilgang til dine egne sider på Ditt NAV. Her kan du blant annet følge behandlingen av søknaden din. Her har du også tilgang til en digital aktivitetsplan hvor du kan ha dialog direkte med din veileder i NAV. Det kan være praktisk hvis du har spørsmål eller trenger noen form for bistand eller veiledning videre.

Man kan også ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33, men der kan det være lang ventetid om dagen. Det kan være bedre å ha dialog med NAV-veileder via aktivitetsplanen på Ditt NAV.

Det aller viktigste er at du registrerer deg som arbeidssøker senest den dagen du skal søke dagpenger fra. Man får ikke tilbakedatert søknaden til en dato man ikke sto registrert, så det er det første man må gjøre når man mottar permitteringsvarsel. Deretter sender du inn søknad om dagpenger. Som arbeidssøker må du også sende meldekort via Ditt NAV hver 14. dag. Du får god informasjon om dette når du har registrert deg, men det er viktig å huske. Dagpengene beregnes og utbetales på bakgrunn av disse meldekortene, derfor er det veldig viktig å sende disse til riktig tid. Ta gjerne en titt på vår informasjonsvideo for arbeidstakere som blir permittert. Du finner den på www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert

Hva må du gjøre?

 1. Registrer deg som arbeidssøker  (dette gjelder også for permitterte)
 2. Søk dagpenger (selv om du er usikker på om du kan få)
 3. Send meldekort hver 14. dag (gjelder også før du har fått svar, kryss av for at du fortsatt er arbeidssøker)
 4. Registrer din CV og jobbprofil på NAV
 5. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV

Trenger du hjelp? Du kan ta kontakt med oss i disse kanalene:

 • Chat
 • Dialog med din veileder i NAV via aktivitetsplan på Ditt NAV (krever at du er registrert som arbeidssøker)
 • NAV kontaktsenter 55 55 33 33 (med forbehold om tilgjengelighet)
Økonomitips

Mange rammes økonomisk av koronasituasjonen og er i en situasjon der de kanskje for første gang er blitt permittert. Her er NAV Ullensakers tips for å komme deg igjennom sitasjonen vi står i nå.

Lån og kreditt

 • Ikke prøv å løse krisen ved å ta opp mer lån. Ikke betal regninger med kreditt.
 • Kan du få samlet, eller bedre betingelser på lån som du har? Ring banken for å høre om muligheter.
 • Har du gjeldsforsikring? Sjekk i så fall denne nå.
 • Ser du at du ikke klarer å betale regninger til forfall, elle hvis du har fått inkassosaker, ta kontakt tidligst mulig med leverandør/inkassoselskapet, og fortell dem om planen du har satt opp for når du skal betale.
 • Søke avdragsutsettelse på boliglån. Ta kontakt med din bank.
 • Søke rente og betalingsutsettelse hvis du har studielån i Statens lånekasse.


Unødige utgifter

 • Si opp unødvendige abonnementer og eventuelt dobbeltforsikringer.
 • Sjekk mulighet for billigere telefon-, bredbånd-, forsikring- og strømabonnementer. Se forbrukerradet.no for oversikt over de billigste tjenestene.
 • Vurder salg av bil. Husk alle utgiftene som bilen medfører.
 • Vurder salg av ting du ikke har bruk for (dette for å skaffe ekstra penger/likviditet). Finn.no kan benyttes, vis varsomhet og følg Finn.no sine smittevernregler ved kjøp og salg for å unngå smitte.


Planer, budsjett og regninger

 • Ta en gjennomgang av den nye situasjonen. Sett opp budsjett, og lag en plan når du kan betale utgift det ikke er dekning for i denne måneden. Sette av feriepenger og skatt til gode til regninger du eventuelt ikke får betalt nå.
 • Sjekk om du har krav på bostøtte på husbanken.no.
 • Ved trekk i lønn og delvis permittering, må permitteringsvarsel sendes namsmyndighet.
 • Bidragspliktige bør søke om redusert underholdsbidrag (barnebidrag). Beregn barnebidrag.
 • Kontroller at skattetrekket er riktig. Kanskje du betaler for mye skatt nå.
 • Sett opp budsjett, og følg det.
 • Hvis du ikke allerede har en buffer, lag rom for dette i budsjettet ditt.


Hvilke regninger bør betales først?

 1. Husleie og fellesutgifter til borettslaget/kommunale avgifter på bolig
 2. Boliglån
 3. Strøm
 4. Mat
 5. Barnehage/SFO
 6. Barnebidrag
 7. Telefon/internett
 8. Nødvendig transport
 9. Forsikringer
 10. Andre regninger


Økonomisk rådgivning
Dersom du ha behov for økonomisk rådgivning – kan NAV bistå med dette. Dette er en svært krevende situasjon for NAV med alle søknader og sykemeldinger, så vær tålmodig og klar over at det kan bety noe ventetid.

Nav Gjeldsrådgivningstelefon – økonomirådstelefonen i Nav telefon 55 55 33 39 er en tjeneste alle kan benytte seg av for enkel råd og veiledning både på telefon og chat. Økonomirådstelefonen kan gi enkel råd og veiledning både på telefon og chat. Saken som er mer omfattende og individuell vil bli henvist til Nav-kontoret i kommunen.


Sosialhjelp
Når alle andre muligheter er utprøvd er sosialhjelp det siste økonomiske sikkerhetsnettet i samfunnet. Sosialhjelp er en ytelse man har rett på hvis man går tom for penger og trenger midler til livsopphold, og vi regner med at den situasjonen vi er i nå gir økte søknader om sosialhjelp, også fra studenter.

Personer som ikke har inntekt eller har behov for akutt hjelp, kan søke sosialhjelp. Alle kommuner skal tilby dette. NAV-kontorene er et samarbeid mellom stat og kommune, og dette vil vi håndtere sammen med kommunene. Nå kan du også i tillegg søke sosialhjelp digitalt.

 Flere tips

Se flere råd om personlig økonomi fra NAV Ullensaker her.  

For alle

Allment forbud mot møter med flere enn fem personer

I Ullensaker, som i landet forøvrig, skal man ikke møtes i større grupper enn fem personer.

Formannskapet i Ullensaker har fattet vedtak om allment forbud mot møter og sosiale arrangementer med mer enn fem personer. Dette betyr at innbyggere og arbeidstakere i Ullensaker kommune ikke skal møtes flere enn fem personer samtidig. Dette gjelder både privat og i jobbsammenheng.

Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig. I stedet brukes elektroniske løsninger der det er tilgjengelig.

Kun nødvendige møter gjennomføres som planlagt og da med ikke mer enn fem personer i samme rom. Dette gjelder både private og offentlige arrangementer.

Unntak gjelder hvor kritiske funksjoner for liv og helse blir rammet ved at ansatte ikke er fysisk tilstede.

Renovasjon går som normalt

Renovasjon går som normalt, men du kan bidra til å hindre spredning. Vi ber om at du vasker hender godt både før og etter at du triller dunken din fram på hentedag. Desinfiser også gjerne håndtak og lokk.

Vi fortsetter å hente avfall som normalt. Det er svært viktig at ingen renovatører blir smittet slik at vi fortsetter å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt. Derfor ber vi at du som innbygger hjelper oss å hindre smitte av koronavirus.

les mer 

Rådhuset er stengt

Resepsjonen og kantinen på rådhuset er stengt inntil videre. Kommunens sentralbord er bemannet.

NAV Ullensakers publikumsmottak er stengt

NAV Ullensaker sitt publikumsmottak er stengt. Les saken her

For politikere og medarbeidere i Ullensaker kommune

Politiske møter er utsatt og gjennomføres på video 
 • Formannskapsmøtet: 17. mars - gjennomføres tirsdag 24. mars gjennom videoløsning 
 • Kommunestyremøtet 24. mars - utsatt 

Det kan bli aktuelt med skriftlig saksbehandling av saker med behov for avklaring i formannskapet. Informasjon om dette vil bli sendt ut til formannskapets medlemmer.

Kommunens medarbeidere 

Etter tiltak vedtatt av regjeringen med virkning fra kl. 18.00, torsdag 12. mars 2020 gjelder følgende:

I utgangspunktet skal medarbeidere og ledere holde seg hjemme til og med 13. april, og om mulig jobbe hjemmefra.

Unntak fra dette er samfunnsfunksjoner som er kritiske. I Ullensaker kommune anser vi at innenfor følgende områder har vi har kritiske samfunnsfunksjoner, og her må forsvarlig bemanning være tilstede på jobb. Enhetsleder avgjør om og hvilke medarbeidere dette gjelder:

 • Styring og kriseledelse
 • Helse og omsorg
 • Vaskeri
 • Renhold
 • Renovasjon
 • Driftspersonell bygninger
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Vann og avløp
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Økonomi og lønn
 • Barnehager og skoler

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Som følge av dette møter alle ansatte i skolene og barnehagene på jobb fredag 13. mars for å avklare hvordan man skal jobbe videre.

I tillegg gjøres følgende tiltak i Ullensaker kommune for å medvirke til å redusere smittefare og redusere antall mennesker som er samlet på ett sted.

 • Fysiske møter som ikke er strengt nødvendige avholdes ikke 
 • Ved fysiske møter anbefales en minimumavstand på 1 m
 • Alle møter som kan gjennomføres på video eller telefon skal avholdes på denne måten
 • Interne møter skal ikke ha mer enn 15 deltakere 
 • Ansatte deltar ikke på kurs og seminar
 • Alle arrangement i regi av Ullensaker kommune skal avlyses
 • Alle kantiner stenges

Publisert: 12.03.2020 15:57:31
Sist endret: 02.04.2020 10:17