For å få kontroll på smitte og begrense spredning innførte kommunen restriksjoner for besøkende til kommunens helseinstitusjoner. Beslutningen innebar alminnelig besøkstans ved kommunens helseinstitusjoner fra og med 4. januar til og med 18. januar.

Beslutningen om besøksstans er nå opphevet. Årsaken til dette er at smittespredning i Ullensaker ikke er fullt så høy som det var grunn til å frykte, og at besøksforbud er et for inngripende tiltak sett i forhold til smittesituasjonen slik den er nå.

Det er fortsatt stort smittepress i samfunnet og kommunen ønsker å beskytte sårbare og risikoutsatte for smitte så langt det går. Pårørende anbefales derfor ikke å besøke sine pårørende som er på kommunens helseinstitusjoner. Det kan imidlertid være grunner til at man har et sterkt ønske om å besøke sin pårørende. I slike tilfeller kan den aktuelle helseinstitusjonen kontaktes slik at besøket kan planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte.


Publisert: 15.01.2021 14:56
Sist endret: 15.01.2021 14:56