Kommunen oppdaget koronasmitte på Gystadmyr bo og aktivitetssenter den 3. april. Les mer her

På grunn av dette har kommuneoverlegen fattet vedtak om stans i besøk til alle sykehjem i kommunen for å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte. Tiltakene i vedtaket gjelder fra og med 07.04.21 til og med 22.04.21. 

Tiltaket omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen. 

Pårørende til sykehjemsbeboere som er i livets sluttfase kan besøke sin pårørende etter avtale med det aktuelle sykehjemmet. At sykehjemsbeboeren er i livets sluttfase må være bekreftet eller sannsynliggjort av sykehjemslege. Hvis dette gjelder deg kan du kontakte det aktuelle sykehjemmet for mer informasjon og veiledning for gjennomføring av besøk.

 


Publisert: 07.04.2021 09:34
Sist endret: 01.09.2021 07:24