Innhold

Barn og unges kommunestyre skal arbeide med oppgaver knyttet til temaet byidentitet og visjon for Jessheim i møtet 16. mai kl. 09.00-11.00. Målet med oppgaven er å kartlegge hvordan barn og unge oppfatter Jessheim, hvilke særtrekk de identifiserer med byen og hvilke forventninger de har til byen i framtiden.

Alle innspillene fra Barn og unges kommunestyre vil bli samlet inn og vurdert i forbindelse med det pågående arbeidet med utvikling av Jessheims byidentitet.

Vi ser fram til et spennende møte med representanter fra alle barne- og ungdomskoleri Ullensaker 16. mai!


Publisert: 04.05.2018 07:33:52
Sist endret: 04.05.2018 07:33