Det er påvist Covid 19-sykdom hos et barn i Læringsverkstedet Borgen barnehage. Alle barn som var i samme kohort (liten gruppe) som det syke barnet, samt en samarbeidskohort, er blitt kontaktet og satt i karantene. Tre ansatte er også satt i karantene. Smitteoppsporing rundt den sykes familie er iverksatt.

De andre kohortene i Borgen barnehage kan være i barnehagen som tidligere. Dette er trygt og uten smittefare fordi disse gruppene av barn ikke har hatt kontakt med kohortene som er berørt. Denne avgjørelsen er tatt av kommuneoverlegen i samråd med Folkehelseinstituttet.


Publisert: 16.05.2020 20:31
Sist endret: 16.05.2020 20:31