Derfor har vi nå utlyst deltidsstillinger hos oss. Stillingene er for uføretrygdede under 30 år som er bosatt i Ullensaker og som mener de har kapasitet til å jobbe litt. Kandidatene mister ikke ytelsen fra NAV.

Stillingene er innenfor bilvask, vaktmestertjenester, kantine, kiosk og Kafé.

Les mer og søk her

Bakgrunn

Ullensaker kommune er en av seks kommuner i landet som deltar i forsøksprosjekt med å ha ansvar for tilrettelagt arbeid for personer med varig nedsatt arbeidsevne. Prosjektet gjennomføres i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet er å vurdere fordeler og ulemper med statlig eller kommunalt ansvar for arbeidsmarkedstiltaket, og om kommunen kan levere et tilbud som er kvalitativt bedre enn i dag. 
Ullensaker kommune ønsker å gi varige uføre muligheten til å bidra med den arbeidsevnen de har. Det å kunne gi alle muligheter til å oppleve at de har en verdi, og gi den enkelte mulighet til skape et godt liv ved å kunne bidra inn i fellesskapet. Ullensaker kommune anser forsøk på varig tilrettelegging å være et spennende bidrag til verdiskapning både for den uføre, arbeidsgiver og kollegaer. Vi ønsker flere deltakere inn i prosjektet. 


Publisert: 24.06.2019 14:14
Sist endret: 24.06.2019 14:14