Innhold

Vi har alle et ansvar

- Vi får inn mange spørsmål fra innbyggere. Og noen ganger opplever vi at innbyggeren ikke kjenner til sitt eget ansvarsområde, sier enhetsleder Tore Nyborg. - Et spørsmål vi ofte får er om kommunen kan legge igjen snø i innkjørselen og på tomten deres? og svaret på dette er faktisk ja.

Snøbrøyting av veier og gangveier fører til snø i private avkjøringer. Den enkelte beboer kan da ikke føre snøen tilbake til vei og fortau. Offentlige veier er en viktig del av et moderne samfunn. Snø fra innkjørsler ut i veiarealet skaper farlige situasjoner og er ikke tillatt.

- Mange blir utålmodige ved snøfall og ringer oss og spør hvorfor det ikke er brøytet i gata deres, det er slik at vi kaller ut alt brøytemannskap ved snøfall og de starter på sine ruter. Noen veier blir brøytet først og noen er selvsagt sist.  Det tar opp til 9 timer før rodene er gjennombrøytet, forteller Tore Nyborg.

Kommunal, privat eller fylkesvei?

Kommunen får mange henvendelser som gjelder veier vi ikke har ansvar for. Alle fylkesveier i kommunen er det Statens Vegvesen som har ansvar for.

Statens vegvesen har en egen trafikkmeldingstelefon på nummer 175. 

Meld fra til oss på vår hjemmeside

- Vi vil selvsagt ha hjelp fra oppvakte innbyggere som kontakter oss om feil og mangler på veiene våre. Sammen kan vi sikre trygge veier for alle som ferdes i Ullensaker. Det vi ønsker er at alle melder feil til oss gjennom vår hjemmeside og meld-feil-funksjon. Ved å bruke denne kan man også følge utviklingen i sin sak, sier Nyborg.

Meld feil her

Sakene blir satt i prioriteringsliste og prioriteringsgrunnlaget kan være av ulike årsaker som utrykning, skoleveg og lignende. Dersom du melder inn en sak, må du forvente en viss saksbehandlingstid. Hvis saken gjelder forhold som blir avsluttet innen kort tid, så kan du derfor heller ikke forvente annet svar enn at saken er avsluttet.

Det er viktig for oss å ha trygge og sikre veier i Ullensaker. Vi ønsker at alle som ferdes på veiene med biler eller på beina skal komme trygt frem. Vi oppfordrer alle til å ta vare på Ullensaker sammen med oss. 

Ansvarsområder for innbyggere:

  • Det er huseiers ansvar å fjerne brøytekanten som legges inn i avkjøringen når vei og gangvei blir brøytet av det offentlige.
  • Gjerder og hekker skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. I utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. Skader på gjerder, belegningsstein osv. som er plassert i veiareal/offentlig vei, vil ikke bli erstattet. 
  • Dersom det er skiltet parkering forbudt på grunn av snørydding er det bileiers ansvar ikke å parkere der, så vi kan rydde bort snøen.
  • Private veier og parkeringsplasser er selvsagt eiers ansvarsområder.

Fakta:

  • Ullensaker kommune har i dag en brøyteavtale som sier at fra kommunen kaller ut til brøyting ved snøfall mellom 5 og 10 cm har brøytemannskapet 9 timer på å kjøre gjennom sin rute.   
  • Vegloven slår fast at eier av avkjørselen er ansvarlig for vedlikehold av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snøfjerning. Vi har forståelse for at dette kan føles urettferdig. Lovgiver har veid hensynet til rettferdighet opp mot fremkommelighet for alle. Denne retten er hjemlet og ytterligere understreket i skriv fra Vegdirektoratet av 10. februar 1989, og fra Samferdselsdepartementet av 9. desember 1969.
  • Strøplikt er ikke vedtatt i Ullensaker kommune (jfr. politivedtektene for Ullensaker kommune). Kommunen strør som en service for våre innbyggere og for å sikre trygge veier. Vi prøver å strø så snart det oppstår et behov. Ved full utkalling på strøing, har innleide mannskap en tidsfrist på inntil 9 timer for å komme igjennom alle roder.

Publisert: 16.02.2018 12:16:12
Sist endret: 16.02.2018 12:16