Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vannområde Leira-Nitelva og Ullensaker kommune ønsker velkommen til temakveld og grunneiermøte om edelkreps i Leiravassdraget. Edelkrepsen er i dag en truet art, og i Leira er det i senere tid få observasjoner sør for Låkefossen og ingen observasjoner sør for Fossfossen. Det er i tillegg registret kreps i Gjermåa og i de øvre delene av Kverndalsbekken/Tveia.

Krepsen er en ressurs for grunneier og er en indikator for god vannkvalitet. Vannområde Leira-Nitelva inviterer til temakveld og grunneiermøte om edelkreps. Kvelden vil starte kl. 18:00 med innlegg fra vannområdet, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. Etter selve temakvelden vil det bli ett møte med grunneiere som har edelkreps på eller i nærheten av sin eiendom.

 

Invitasjon til temakveld om edelkreps.

 


Publisert: 08.05.2019 08:39:41
Sist endret: 08.05.2019 08:39