Egenandel innføres på kommunal fysioterapibehandling

Fra 1. oktober 2019 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Ullensaker. Brukerne må betale egenandel for tjenestene etter 1. oktober.

Innføringen av egenandel gjelder for alle som mottar fysioterapibehandling, unntatt for barn inntil 16 år og personer med godkjent yrkesskade. Hvor stor egenandelen blir, er avhengig av type behandling og varighet. Det er samme egenandel hos kommunale og private fysioterapeuter som har avtale om refusjon.

Personer som går til helprivat fysioterapi eller fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, betaler allerede full pris eller egenandel og berøres ikke av dette.

Automatisk frikort

Behandling hos fysioterapeut hører innunder ordningen med frikort for egenandelstak 2. Denne ordningen ble automatisert fra 1. januar 2017. Du får da tilsendt frikort i posten etter at egenandelstaket er nådd, uten at du trenger å foreta deg noe. Frikortet gis nå når du har utgifter som er høyere enn 2085 kroner. Egenandeler for fysioterapi inngår i dette.

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten kreves inntil honorartakst for undersøkelse og behandling.


Publisert: 20.09.2019 10:42
Sist endret: 20.09.2019 10:42