Det skal utføres arbeider på hovedvannledningen langs Algarheimsvegen. Dette kan medføre dårligere vanntrykk fra Coop Extra og mot Algarheim, samt Fladbyseter.

Arbeidet vil foregå onsdag 20.01 mellom kl 09:00 og 15:00.

Flere abonnenter har dessverre mistet vannet, da vanntrykket ikke var høyt nok fra Algarheim.

Vi arbeider med å få vannet tilbake, og beklager det inntrufne.


Publisert: 19.01.2021 12:00
Sist endret: 20.01.2021 12:17