Formannskapet i Ullensaker har i kveld vedtatt endringer i den lokale smittevernforskriften som gjelder fra og med i morgen, onsdag 3. februar til og med 17. februar. Blant de viktigste endringene er at barn og unge under 20 år nå ikke må holde 2, men bare 1 meter avstand under organisert aktivitet. Treningssentre kan åpne, men bare personer i Ullensaker kan bruke dem.

-Det er et mål for oss å i størst mulig grad skjerme barn og unge fra tiltak som legger begrensninger på deres liv og helse. Derfor løsner vi litt opp på avstandskravet vi setter til organisert aktivitet for barn og unge. Det er også viktig for voksnes helse at de kan bruke treningssentre, og derfor kan disse åpne for besøkende som bor i kommunen, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Virksomheter og aktiviteter kan måtte stenges på kort varsel dersom smittevernbestemmelsene ikke overholdes, eller smittesituasjonen endres.

Detaljert beskrivelse av reglene som gjelder i Ullensaker fra i morgen av, finner du her (nettsiden er ikke lengre aktiv). Der publiseres også selve forskriften så fort den er klar. 


Publisert: 02.02.2021 20:28
Sist endret: 24.02.2022 07:47