Engasjerte barn og unge kom med innspill til byidentitet og visjon for Jessheim

Onsdag 16. mai gikk skoleårets siste møte i Barn og unges kommunestyre av stabelen. Tema for møtet var visjon og byidenititet for Jessheim by.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


32 engasjerte representanter fra alle barne- og ungdomsskolene i Ullensaker hadde på forhånd arbeidet med oppgaver ute på sine skoler. Oppgavene dreide seg om hva de synes særpreger Jessheim, hva som er positivt og negativt med byen, hvordan Jessheim vil se ut om 15 år og hvordan folk vil bruke byen. Ungdomsskoleelevene presenterte sine tanker i plenum.

Under møtet arbeidet alle representantene med et gruppearbeid. Grupparbeidet ble avsluttet med at elevene la fram hvordan Jessheim kan bli byen de ønsker seg i framtida. De formulerte også forslag til visjon for Jessheim by.

Hensikten med oppgavene er å finne ut hvordan barn og unge oppfatter Jessheim og hvilke forventninger de har til byen i framtiden. Alle innspillene fra møtet vil bli samlet inn og vurdert i det videre arbeidet med byidentitet og visjon for Jessheim.


Publisert: 16.05.2018 13:13:30
Sist endret: 16.05.2018 13:13