Timebestilling

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie

2. Aldersgruppen 80 år og eldre

3. Aldersgruppen 75-79 år

4. Aldersgruppen 65-74 år

5. Aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

6. Aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom 

7. Gravide i andre og tredje trimester

Hvor og når?

For aldersgruppen 75 år og over vil vaksineringen foregå i Rådhusveien 4. Ullensaker kommune starter vaksinasjon i juli, men hovedvaksinasjonsperioden vil være i august. Hjemmeboende personer i Ullensaker kommune som er 75 år og eldre kan bestille time på kommunens hjemmeside, kontakte oss på telefon 40 40 21 31 (mandag og torsdag kl 10.00-11.30 og kl 12.00-14.00) eller på e-post til koronavaksine@ullensaker.kommune.no.

Fjerde dose for flere grupper

Folkehelseinstituttet anbefaler også en fjerde dose for personer mellom 65-74 år og personer mellom 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av korona. Planlagt oppstart er fra 1. september. Ullensaker kommune kommer tilbake med mer informasjon på nettsiden om oppfriskningsdose for disse gruppene

Må ha gått fire måneder

Oppfriskningsdosen (dose 4) kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.

Her er føringene fra FHI:

• Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått koronainfeksjon.

• Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum tre uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.


Publisert: 06.07.2022 14:52
Sist endret: 18.11.2022 11:24