533 nye søknader om dagpenger kom inn til NAV Ullensaker forrige uke. Totalt er det kommet inn totalt 3 850 søknader om dagpenger fra uke 11 til uke 14. Til sammen har nå 18,5 % av arbeidsstyrken i Ullensaker søkt dagpenger.

I hele regionen Øvre Romerike er antallet dagpengesøknader høyt: 

  • Ullensaker 18,5 %
  • Gjerdrum 12,6 %
  • Nes 13,8 %
  • Nannestad 17,2 %
  • Eidsvoll 13,8 %
  • Hurdal 12,2 %

Les NAVs nasjonale statistikk over søknader om dagpenger her. 


Publisert: 06.04.2020 16:40
Sist endret: 21.06.2021 09:38