I går kveld vedtok kommunestyret i Ullensaker at det skal innføres flere lokale tiltak for å begrense spredningen av koronavirus i kommunen. Bakgrunnen for dette er kommuneoverlegens anbefaling om strengere smitteverntiltak enn dem som ble vedtatt forrige uke.

– Situasjonen er alvorlig, og vi må innføre tiltak som ytterligere begrenser den sosiale kontakten oss voksne imellom. Dette gjør vi for at vi ikke skal miste kontrollen over smittesituasjonen, og for å skåne barn og unge, sa ordfører Eyvind J. Schumacher i kommunestyremøtet.

Kommunestyret har vedtatt at dagens regler blir stående, og at rådmannen i tillegg gis fullmakt til å fastsette tiltak i tråd med punktene nedenfor. Tiltakene vil gjelde fra og med torsdag 19. november og varer i 14 dager.

  • Lokaler og virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges. Dette betyr at blant annet treningssentre, kino, bingohall, basseng o.l. stenger. Det vil gjøres noen unntak, blant annet for bibliotek og steder der barn og unge under 20 år har aktiviteter.
  • Alle innendørs arrangementer forbys. Det gjøres unntak for begravelser og bisettelser (med maks 50 personer til stede og krav til en meters avstand), samt dåp, vielser og lignende ritualer uten tilskuere.
  • Alkoholservering ved serveringssteder forbys, men stedene kan holde åpent uten å servere alkohol.
  • Stans i innendørs breddeidrett for voksne. Eliteidrett kan gjennomføres uten tilskuere innendørs, og med maks 200 tilskuere utendørs, forutsatt at det holdes en meters avstand.
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på konkurranser, kamper, cuper og turneringer, verken i Ullensaker eller i andre kommuner.


Mer detaljert informasjon om tiltakene legges her når de er vedtatt.


Publisert: 18.11.2020 06:38
Sist endret: 18.11.2020 09:38