Da forskriften ble vedtatt 4. januar, var smittetallet i Ullensaker høyt og på vei oppover. Smitten innad i familier og sosiale sammenhenger økte. Kommuneoverlegen fryktet en svært kraftig økning i smittespredning som effekt av mer sosialt samvær og reisevirksomhet i jule- og nyttårstiden. Forrige uke hadde Ullensaker kommune det høyeste antallet bekreftet smittede hittil i pandemien: 55 innbyggere ble bekreftet smittet med koronaviruset i uke 1.

-På bakgrunn av kommuneoverlegens anbefaling om innskjerping av lokale tiltak for å begrense smittespredning, valgte vi 4. januar å følge opp regjeringens sterke anbefaling om å ikke ha besøk i private hjem som en forskriftsfestet regel her i Ullensaker. Et viktig premiss når vi fastsetter smitteverntiltak, er at tiltakene skal stå i forhold til smittesituasjonen og ikke være strengere enn absolutt nødvendig. Forrige ukes smittetall er meget høyt, men allikevel ikke så høyt at det forsvarer å holde på det meget inngripende tiltaket et forbud mot besøk i private hjem er. Derfor har jeg i samråd med kommuneoverlegen anbefalt formannskapet å fjerne dette forbudet fra Ullensaker kommunes lokale smittevernforskrift. Fra nå av er det altså ikke forbudt, men jeg oppfordrer allikevel alle til å følge regjeringens sterke anbefaling om å ikke ha besøk hjemme, sier rådmann Rune Hallingstad.

I Ullensaker har man nå ikke lov til å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. De øvrige paragrafene i den lokale forskriften blir stående, men hele forskriften skal behandles av formannskapet i Ullensaker neste uke.

Her ser du en beskrivelse av smittevernreglene som gjelder i Ullensaker kommune nå. (nettsiden er ikke lengre aktiv).

Her kan du se forskriften som gjelder nå. 


Publisert: 13.01.2021 17:04
Sist endret: 24.02.2022 07:53