Innhold

Gjestad åpnes som vår tredje og helt nye helsestasjon

Fordelen med å ha tre steder med helsestasjonstilbud er

  • Mer profesjonell og faglig robuste miljø – Kollegaer som har samme eller utfyllende kompetanse arbeider på samme sted og kan samarbeide bedre. For å gi deg en bedre tjeneste.
  • Mer effektiv drift – dette er mer effektivt for kommunen som vokser og trenger å bruke ressursene sine godt.

Ved å samle tjenester på denne måten, vil vi få mer profesjonelle og faglig robuste miljøer som sikrer en bedre tjeneste til våre innbyggere. Ved å bli mer robuste vil kvaliteten på tjenestene bli enda bedre, det blir enklere å få time og oppfølging. Vi tror at flere småbarnsforeldre får muligheten til å danne et gode nettverk ved at vi samler tjenestene. Ullensaker kommune er en tilflytterkommune og vi vet at helsestasjonen har en viktig rolle for å bidra til at innbyggerne får et nettverk. Nå blir det flere i samme situasjon fra hele kommunen på samme sted.

Beslutningen er politisk behandlet

Beslutningen om endret organisering av tilbudet er politisk behandlet. Saken ble behandlet i hovedutvalget for Helsevern og sosialomsorg (HHS) den 31.oktober og den 21.november hvor utvalget i siste møte fikk en mer detaljert utredning og begrunnelse. Det er ikke planlagt noen flere behandlinger av foreslått endring. Det betyr at Ullensaker kommune har startet arbeidet med å samle helsestasjonstilbudet på tre steder fra april 2019.

Du kan lese notatene som ble lagt fram for politisk behandling her:

https://sru.ullensaker.kommune.no//api/utvalg/7/moter/3108/behandlinger/7/0 (31.10.18)

https://sru.ullensaker.kommune.no//api/utvalg/7/moter/3109/behandlinger/9/0 (21.11.18)


Publisert: 16.01.2019 11:52:21
Sist endret: 16.01.2019 11:52