Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke momskompensasjon. Søknadsfrist 1. september, men vær obs på at flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere.

lotteritilsynetFra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1. september 2020, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no


Publisert: 19.05.2020 09:57
Sist endret: 19.05.2020 10:08