Vannprøver tatt i Ljøgodttjern i sommer viste lave bakterienivåer, og det har ikke vært mistanke om oppblomstring av giftproduserende alger i løpet av sommeren. Tidligere fraråding om bading eller om å la dyr drikke fra vannet gjelder derfor ikke lenger, og advarselsskilter er fjernet.


Publisert: 02.09.2021 15:30
Sist endret: 02.09.2021 15:57