Etterspørselen etter tester er så lav at vi dessverre ikke kan prioritere å drifte to utdelingslokaler.

Fordi etterspørselen er lav, vil vi de fleste dager ha mulighet til å dele ut tester til alle som ønsker det, og ikke bare gruppene som skal prioriteres (de med symptomer og husstandsmedlemmer til smittede). Du som ikke tilhører en prioritert gruppe, får maksimalt fem tester.

Husk at våre ansatte alltid må gjøre en skjønnsmessig vurdering ut ifra situasjonen, lagerbeholdningen og beskjeder fra Helsedirektoratet.


Publisert: 18.02.2022 14:10
Sist endret: 18.02.2022 14:35