Vi minner om at det er vanningsrestriksjoner i Ullensaker og Nannestad

Mange mennesker i Ullensaker og Nannestad bruker for mye vann.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Konsekvensen av overforbruk kan bli brunt vann.

Det brukes for mye vann mange steder i Ullensaker og Nannestad, dette kan få konsekvenser for naboene.

- Det er varmt og mange fyller basseng for å kjøle seg ned. Hekkene vannes og terrasser spyles. Dessverre blir ikke restriksjonene våre overholdt. Dette kan faktisk føre til at flere opplever brunt vann i kranene sine, sier Svein Arne Kværner, avdelingsleder, drift i Ullensaker kommune.

Når mange i et område bruker mye vann, øker det hastigheten på vannet som virvler opp rust partikler i gamle jernrør som gjør at vannet kan bli brunt.

- Vi har ikke nok vann i kommunen til at alle kan vanne så mye de ønsker. Derfor har vi innført vanningsrestriksjoner, og når disse ikke respekteres fører det rett og slett til dårlig trykk og brunt vann i noen områder. Vi ber alle om å vise måtehold i vannforbruket, og respektere vanningsrestriksjonen.

Vanningsrestriksjonene gjelder hele året.

Vanning av plener bør unngås. Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med
påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 22.00.

Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt, uten etter nærmere dispensasjon/tillatelse!
Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran.

Utenom de oppgitte tider, må vi ha nok vann til å fylle opp våre høydebasseng.
Vi oppfordrer alle abonnenter til å sørge for at disse restriksjonene blir overholdt.
Vannverket vil overvåke at restriksjonene ikke brytes.

Overtredelse av vanningsrestriksjonene kan medføre at tappekran blir plombert av kommunen.
For dette svarer abonnenten et gebyr. Slik plombering blir fjernet når gebyret er registrert
innbetalt.

Bakgrunn

Stor befolkningsøkning har ført til at eksisterende vannverk (Univann) ikke lenger er i stand til å produsere nok vann til også å dekke fri hagevanning. Inntil nytt vannbehandlingsanlegg for Ullensaker kommune er ferdig bygget, er det innført vanningsrestriksjoner i hele forsyningsområdet til Ullensaker og Nannestad kommunale vannverk.


Publisert: 30.05.2018 12:06:00
Sist endret: 16.05.2018 13:06