Har du et avløpsanlegg på din eiendom eller virksomhet?

I 2019 setter vi i gang tilsyn med utslipp- og påslippstillatelser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ullensaker kommune vil i løpet av 2019 starte opp med systematisk tilsyn med

- mindre avløpsanlegg for boliger, hytter o.l.
- virksomheter med fettholdig, oljeholdig eller annet industrielt avløpsvann


Formålet med tilsynet er å fastslå om krav som er angitt i gjeldende lovverk og/eller tillatelser overholdes.
Tilsyn er ett av flere virkemidler for å følge opp intensjonene i lovverket. Med myndighet til å gi tillatelse til utslipp følger også ansvar for å føre tilsyn med tillatelsene og at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Tilsyn innebærer også sanksjon ved brudd på forutsetningene og kan utløse pålegg om tiltak eller krav om ny utslippssøknad.


Mer informasjon om tilsyn finner du under:


Private avløpsanlegg
Næringsvirksomheter


Publisert: 08.01.2019 12:54:53
Sist endret: 08.01.2019 12:54