Da Byggteknisk forskrift ble oppdatert i 2010, kjent som TEK 10, ble det et krav at rom uten sluk, men med mulighet for tapping av vann, skal være utstyrt med automatisk vannstopper. Det betyr at de aller fleste hus som bygges i dag har vannstopper på kjøkkenet, og i WC-rom uten dusj og i boder med tappekran.

Dersom sensoren til vannstopperen kommer i kontakt med vann, vil vannet stenges. Dette kan skje selv ved en liten dråpe vann. Dersom dette skjer, må vannstopperen nullstilles etter at vannsølet er lokalisert og tørket opp.


Publisert: 06.04.2022 09:54
Sist endret: 06.04.2022 09:54