Innhold

Mandag 4. desember ble det nye ungdomsrådet for Ullensaker kommune konstituert i formannskapssalen på rådhuset.

Her møtte de ordfører Tom Staahle, rådmann Rune Hallingstad og kommunaldirektørene i kommunen. De ble fortalt om den viktige rollen de har tatt på seg og hvilket ansvar de har for å representere de unges stemme i kommunen. Alle ungdommene fortalte at de var spente på oppgaven og klare for å ta fatt på denne viktige oppgaven. 

- Ungdomsrådet vil få mulighet til å sette saker som angår ungdommer på dagsorden. Jeg er glad vi nå har fått med oss engasjerte  ungdom fra alle kretser i kommunen som skal være med på å forme fremtidens Ullensaker, sier ordfører Tom Staahle.

 

Skal gi råd til kommunestyret

Ungdomsrådet fungerer som andre råd i kommunen og skal gi kommunestyre sine meninger om saker som omhandler dem. De vil få tilsendt saker før de skal opp i kommunestyremøtene og behandle dem med sine anbefalinger for kommunestyret. 

Ungdomsrådet består av: Idunn Elisa D. Apeland, Marib Hasan Siddiqui, Ramjar Latifi, Lucas Tierney, Peder Gunvald Nordgarden Børtnes, Amalie Søberg, Frøya Rydheim, Guro Lillegård Bjørnslett, Victoria N. Holmen. og varamedlem Martine Ingolfsrud

De 9 medlemmene i rådet representerer ungdomsskolekretsene Gystadmarka, Allergot, Nordby og Vesong. Et av medlemmene er fra videregåendeskole.  

Ullensaker kommune ønsker ungdommene lykke til med oppgavene fremover. 


Publisert: 05.12.2017 09:15:09
Sist endret: 05.12.2017 09:15