Grunnet stor vekst av busker og trær langs våre veger vil kommunen hogge og rydde langs disse nå i høst. Dette vil bidra til økt trafikksikkerhet for våre innbyggere og bedre fremkommelighet for de som brøyter eller kantklipper. God sikt er meget viktig for et trafikksikkert lokalmiljø!

Ullensaker kommune: Hogging og rydding langs veg

Du som eier eller bruker av en eiendom er egentlig selv ansvarlig for at vegetasjon ikke utgjør en fare for trafikksikkerheten. Det betyr at du har ansvar for å klippe busker og trær slik at alle trafikanter har god sikt. Hvis du ikke er interessert i at kommunen skal hogge/beskjære dine busker eller trær, vil vi anbefale at du gjør dette selv. 


Publisert: 07.09.2022 12:29
Sist endret: 08.09.2022 11:11