Innhold

I forbindelse med omkjøringsvegen på Langelandsfjellet er tømmerhogging av traseen i gang, utført av Viken Skog.

Turstiene / skiløypene skal være åpne for turgåere. Det er farlig å nærme seg maskiner i drift og tømmerlunner er farlige ved at tømmerstokker kan rulle.  

Tømmerlunnene blir liggende ved Teigen skytebane, og plassen der må brukes til snuplass for tømmerbil.  Det blir også liggende tømmer i svingen der vegene Langelandsfjellet og Gamle Trondheimsveg møtes.  Ved disse to plassene kan det ikke parkeres personbiler. 

Entreprenøren regner ca 1 måneds hogstperiode og tømmeret vil trolig ikke bli innkjørt før i januar/februar.

Vedlagte kart viser to røde områder som blir stengt for parkering mens arbeidet pågår.

Spørsmål kan rettes til Viken Skog. 

Tømmerhogst Langelandsfjellet.pdf


Publisert: 12.11.2020 12:56:38
Sist endret: 12.11.2020 13:30