Fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen håper på mange søknader på stipendene og nominasjoner til hvem som skal motta Viken fylkeskommunes første fylkeskulturpris.

– Priser og stipender innen kunst og kultur skal gi inspirasjon og mulighet for utvikling. Samtidig gir de anerkjennelse og oppmerksomhet som kan være med å styrke de som blir tildelt enten utviklingsstipend, arbeidsstipendet Årets fylkeskunstner eller fylkeskulturprisen, sier Tonje Kristensen.

Viken fylkeskommune deler ut:

  • Årets fylkeskunstner 2021
  • Viken fylkeskulturpris 2020
  • Utviklingsstipend kultur

Les mer om de ulike prisene og stipendene på Viken fylkeskommune sine nettsider


Publisert: 08.01.2021 15:47
Sist endret: 08.01.2021 15:50