Hvem skal få Kulturpriser og Kulturstipend for 2018 i Ullensaker?

Har du forslag på hvem som skal få Kulturpriser og Kulturstipend for 2018 i Ullensaker? Send inn begrunnende forslag på kandidat/er innen 10. januar 2018.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kulturpris

Kulturprisen kan tildeles en person eller organisasjon som takk og honnør for en betydelig innsats for kulturlivet i Ullensaker. Den/de som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker. Men det er hensynet til innsatsen for kulturlivet i Ullensaker som er det essensielle ved tildeling av prisen. Kulturprisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang. Prisen kan tildeles post mortem. 

Kulturprisen består av en gravert plakett.

Kulturvernpris

Kulturvernprisen kan tildeles privatpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter, skoler og offentlige instanser som på frivillig eller støttet grunnlag har nedlagt en innsats i forhold til kulturvern. Dette kan eksempelvis være pietetsfull restaurering av verneverdige bygninger, stilmessig videreføring av tilbygg, vern om kulturlandskapet, opparbeidelse av historiske sti- og vegfar, vern om tekniske kulturminner, allmennyttig informasjonsmateriell om kulturvern, m.m.

Den/de som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker. I motsatt tilfelle er det likevel hensynet til det lokale kulturvern som er det essensielle ved tildelingen av prisen. Kulturvernprisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang. Prisen kan tildeles post mortem.

Kulturvernprisen består av en gravert plankett.

Stipend til lovende utøvere

Ullensaker kommune kan årlig tildele 2 stipend til lovende utøvere innenfor et bredt kulturfelt. Formålet med stipendene er å stimulere lovende utøvere innenfor kulturområdet til ytteligere utvikling og interesse.
Hvert stipend er på 50 000 kr og tildeles kandidater i aldersgruppen 15-25 år med tilknytning til Ullensaker. Stipendet utbetales over to år, kr. 25.000,- pr. år.

Enkeltpersoner og lag/ foreninger hjemmehørende i Ullensaker kan foreslå kandidater, også seg selv.

Frist 10. januar 2018

Begrunnende forslag sendes innen 10. januar 2018:

Ullensaker kommune, Enhet Kultur, Pb. 470, 2051 Jessheim eller pr. mail: ko@ullensaker.kommune.no


Publisert: 07.11.2017 09:45:00
Sist endret: 07.11.2017 10:17