Innhold

Kulturpris

KulturprisKulturprisen kan tildeles en person eller organisasjon som takk og honnør for en betydelig innsats for kulturlivet i Ullensaker. Den/de som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker. Men det er hensynet til innsatsen for kulturlivet i Ullensaker som er det essensielle ved tildeling av prisen. Kulturprisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang. Prisen kan tildeles post mortem. 

Kulturprisen består av en gravert plakett.

 

Kulturvernpris

KulturvernprisKulturvernprisen kan tildeles privatpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter, skoler og offentlige instanser som på frivillig eller støttet grunnlag har nedlagt en innsats i forhold til kulturvern. Dette kan eksempelvis være pietetsfull restaurering av verneverdige bygninger, stilmessig videreføring av tilbygg, vern om kulturlandskapet, opparbeidelse av historiske sti- og vegfar, vern om tekniske kulturminner, allmennyttig informasjonsmateriell om kulturvern, m.m.

Den/de som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker. I motsatt tilfelle er det likevel hensynet til det lokale kulturvern som er det essensielle ved tildelingen av prisen. Kulturvernprisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang. Prisen kan tildeles post mortem.

Kulturvernprisen består av en gravert plakett.

Stipend til unge lovende utøvere

stipend til unge lovende utøvereUllensaker kommune kan årlig tildele 4 stipend til unge lovende utøvere innenfor et bredt kulturfelt. Endringen fra 2 til 4 stipend ble vedtatt i HTIK 07.10.20. Formålet med stipendene er å stimulere lovende utøvere innenfor kulturområdet til ytterligere utvikling og interesse.

Hvert stipend er på kr. 15.000 og tildeles kandidater i aldersgruppen 15-25 år med tilknytning til Ullensaker. 

Enkeltpersoner og lag/ foreninger hjemmehørende i Ullensaker kan foreslå kandidater, også seg selv.

Frist 1. desember 2022

Begrunner forslag, samt kontaktinformasjon som e-post og telefonnummer til kandidaten/e dersom dere har det, sendes innen 1. desember 2022 til:


Publisert: 21.11.2022 09:15:00
Sist endret: 21.11.2022 09:51