Innhold

Mandag 8. mars starter vi arbeidet med gang- og sykkelveiprosjektet langs fylkesvei 1542 Gjerdrumsvegen igjen.

Siden raset i Ask har Gjerdrumsvegen vært omkjøringsvei, og arbeidet med gang- og sykkelveien har vært innstilt. Det er usikkert hvor lenge fylkesvei 120 Byvegen gjennom Ask vil være stengt, som følge av jordraset. For å sikre at gang- og sykkelveien langs Gjerdrumsvegen kan ferdigstilles og tas i bruk, starter vi nå arbeidet igjen. I tillegg er det viktig å få ferdig vann- og avløpsarbeidet for Ullensaker kommune, for blant annet å sikre tilgang på brannvann i området.

Redusert fremkommelighet
Det vil pågå arbeid med gang- og sykkelveien i følgende tidsrom:

• Mandager, tirsdager og onsdager fra kl. 09.00 til 15.00 og fra kl. 17.00 til 23.00.
• Torsdager fra kl. 09.00 til 15.00.

Les mer her: 
Naboinformasjon fv. 1542 Gjerdrumsvegen MARS 2021.pdf

 


Publisert: 05.03.2021 14:04:21
Sist endret: 05.03.2021 14:26