Målgruppe:


Kurset er beregnet på de som arbeider med lønnsområdet (lønn og andre skattepliktige ytelser, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

Kursinnhold:

Lønnsområdet - utvalgte områder for 2019: 

Kl.09.00

- Velkommen 
- Nyheter
- Reiser og jobb
- Naturalytelser

Kl.12.00

Lunsj

 

- Naturalytelser fortsetter
- Satser og statsbudsjett
- Øvrige endringer som kommer

Kl.15.45

Oppsummering

Mer detaljoversikt over kursinnhold finner du i vedlagt invitasjon.

Tid og sted: 


Torsdag 14. november, kl. 09.00 til 16.00 (Registrering fra 08.30) Ullensaker Rådhus, Jessheim
Det vil bli servert lunsj i kantina.

Kursavgift:

Kr 1.400,-
Kursavgiften skal dekke lunsj, kaffe, forfriskninger, lokalleie, honorar til og materiell.

Påmeldingsfrist:

Bindende påmelding innen 25. oktober 2019.

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema bes benyttet. Utfylt skjema sendes Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike, Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll pr. post, e-post ved pal.kogstad.naess@aor.no

Faktura sendes ut etter påmeldingsfristens utløp. Denne bekrefter også deltakelsen på kurset.

Spørsmål om påmelding og/eller faktura kan rettes til Pål Kogstad Næss tlf 95 15 73 63 eller Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike, tlf 48 88 17 00.

Det oppfordres til å benytt offentlig kommunikasjon. Ønsker dere å benytte bil, må det betales avgift for å parkere i Jessheim sentrum.


Publisert: 25.10.2019 16:19
Sist endret: 22.12.2022 12:17