Innhold

Alle elever som skal begynne på 1. trinn i august 2019 inviteres til å komme på sin skole i november. Se dato og klokkeslett på den enkelte skoles kalender på https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/skolene-i-ullensaker/

Alle barn som er registrert ved skolene vil få tilsendt invitasjon. Ta kontakt med skolen dersom dere ikke har mottatt invitasjon i posten.

Ullensaker kommune ønsker alle skolestartere og foresatte velkommen til Ullensakerskolen!


Publisert: 25.10.2018 10:23:09
Sist endret: 25.10.2018 10:23