There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Innskrivingsdager i Ullensakerskolen

Alle elever som skal begynne på 1. trinn i august 2020 inviteres til å komme på sin skole i november. Se mer informasjon i den enkelte skoles kalender på www.ullensaker.kommune.no

Alle barn som er registrert ved skolene vil få tilsendt invitasjon. Ta kontakt med skolen dersom dere ikke har mottatt informasjon i posten.


Publisert: 08.11.2019 12:59
Sist endret: 08.11.2019 12:59