Kommuneoverlegen har i dag gjort en foreløpig vurdering av smittesituasjonen i Ullensaker, og konkludert med at det mest sannsynlig vil være riktig å forlenge de tre lokale tiltakene i minst en uke til. 

Tiltakene vil bli diskutert i et ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag 13. juli, og det er formannskapet som fatter endelig beslutning om tiltakene skal forlenges.

De tre tiltakene er: 

  • Påbud om å bruke munnbind på offentlige steder
  • Skjenking stenger 2400, siste innslipp på skjenkesteder er 2200
  • Ventekarantene for familiemedlemmer.

– Som forventet er smittetallene er smittetallene denne uken på samme nivå som sist uke. Det tar tid før vi ser effekten av de lokale tiltakene. Vurderingen i dag er derfor at det vil være nødvendig å videreføre tiltakene minst én uke til, sier Lars Meyer-Myklestad, kommuneoverlege i Ullensaker.

Du kan se sakspapirene til Formannskapsmøtet her:

 

 

 


Publisert: 09.07.2021 17:01
Sist endret: 09.07.2021 17:01