Invitasjon til boligsosial konferanse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rådmannen i Ullensaker kommune inviterer med dette til boligsosial konferanse. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid i kommunene er at alle skal bo godt og trygt. Dette boligpolitiske utgangspunktet skal vise seg i planer, strategier og virkemidler og krever et tett samarbeid mellom de ulike aktører innen feltet. Konferansen har som mål å redegjøre for arbeidet og legge til rette for dialog. Det blir mulighet for å stille spørsmål og diskusjoner under veis.

Program:

Kl. 0900 - 0910    Velkommen v. Rådmann Rune Hallingstad

Kl. 0910 - 0930    Status på boligsosialt arbeid i Ullensaker kommune v. enhetsleder Pål Arne Edvinsen

Kl. 0930 - 1000    Folkehelse og boligsosiale hensyn i plan, v. rådgiver Lise Weltzien, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kl. 1015 - 1115    Boligsosiale virkemidler og strategier, Husbankens by- og tettstedsprogram, forsker Camilla Lied, NIBR

Kl. 1115 - 1215    Lunsj

Kl. 1215 - 1245    Strategier for boligfremskaffelse v. direktør Per Erik Torp, Husbanken

Kl. 1245 - 1330    Samarbeid med private aktører v. overarkitekt Lars Halleraker, Husbanken

Kl. 1330 - 1400    Pause

Kl. 1400 - 1445    Grønn by - sunt folk; sammenheng mellom bomiljø og folkehelse, v. professor Anne- Karine Halvorsen Thorèn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kl. 1445 - 1545    Eksempler på vellykket implementering i andre kommuner

Kl. 1545 - 1600    Avslutning

Tid og sted:

Tid: 8. november 2017

Sted: Ullensaker Rådhus, kommunestyresalen

Påmelding: send e-post til kommunal.bolig@ullensaker.kommune.no

 

Det serveres lett lunsj


Publisert: 01.11.2017 13:47:49
Sist endret: 01.11.2017 13:47